Nowości w zbiorach – 2020-06-02

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Anatolisz Kopczuk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2018

2. Czynniki determinujące efektywność przedsiębiorstw produkcyjnych, Robert Cieślak, Robert Rogaczewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 2019

3. Euroregion : od partnerstwa do sieci współpracy transgranicznej, Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo, Dom Wydawniczy Elipsa, 2019

4. Finanse samorządu regionalnego we wspieraniu rozwoju regionu, Leszek Patrzałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019

5. Formy działania i modele biznesowe współczesnych organizacji, Karolina Beyer, Barbara Czerniachowicz, Wojciech Leoński, Katarzyna Kozioł-Nadolna, Malwina Szczepkowska, Anna Wieczorek-Szymańska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019

6. Historia myśli ekonomicznej : zarys problematyki, pod red. Stanisława Czai, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020

7. Innowacje w wybranych sektorach gospodarki, pod red. Bartłomieja Gładysza, Stanisława Marciniaka
i Zbigniewa Chyby,
Wydanie I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019

8. Inwestycyjny wymiar konsumpcji : istota, formy, znaczenie, red. nauk. Anna Olejniczuk-Merta, Adam Noga, Wydawnictwo Poltext, 2020

9. Kierunki rozwoju rynku nieruchomości, red. nauk. Piotr Bartkowiak, Wydawnictwo UEP. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020

10. Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce : uwarunkowania na poziomie gminnym, Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Przemysław Śleszyński, Andrzej Szarata, Barbara Szejgiec-Kolenda, Wojciech Pomianowski, Karol Kowalczyk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Polska Akademia Nauk, 2018