Nowości w zbiorach – 2020-06-02

1. Jednoosobowe gospodarstwa domowe w Polsce : uwarunkowania funkcjonowania, tendencje zmian, Marlena Piekut, CeDeWu, 2019

2. Porozumienie bez przemocy : o języku życia, Marshall B. Rosenberg, Wydanie 3, Wydawnictwo Czarna Owca, 2020

3. Spór o legalizację eutanazji : przegląd argumentów, Bogna Wach, Silva Rerum, 2019

4. Finanse publiczne i prawo finansowe, red. nauk. Artur Nowak-Far, Wydanie 3, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

5. Toksyczne emocje, Bernardo Stamateas, Bellona, copyright 2020

6. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce, Jarosław Marciniak, Wydanie III, Wolters Kluwer, 2020

7. Pojazdy hybrydowe i elektryczne w praktyce warsztatowej : budowa, działanie, podstawy obsługi, Torsten Schmidt, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2020

8. Przestępczość gospodarcza : system zwalczania [Cz. 1], red. nauk. Paweł Łabuz, Iren Malinowska, Mariusz Michalski, Difin, 2020

9. Współczesne finanse publiczne, red. nauk. Agnieszka Alińska, Barbara Woźniak, Difin, 2015

10. Homoseksualizm : przegląd światowych analiz i badań : przyczyny, objawy, terapia, aspekty społeczne, Beata Wieczorek, Fronda, copyright 2018

11. Reklama cyfrowa : podręcznik, Andrew McStay, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020

12. Marketing w przedsiębiorstwie – ujęcie operacyjne, Anna Czubała, Roman E. Niestrój, Angelika
M. Pabian,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020