Nowości w zbiorach – 2020-06-01

1. Przedsiębiorczość kobiet a działalność podmiotów mikrofinansowych w zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych, Adriana Przybyszewska, CeDeWu, 2019

2. Patologie i dysfunkcje w organizacji, Karol Kowalewski, Joanna M. Moczydłowska, Difin, 2020

3. Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych, Jolanta Behr, Difin, 2019

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy, red. nauk. Renata Oczkowska, PWN, 2019

5. Logistyka i transport w ujęciu systemowym, Zdzisław Kordel, Andrzej Kuriata, CeDeWu, 2018

6. Prekaryzacja zatrudnienia : wyzwania dla prawa pracy w Europie, red. nauk. Izabela Florczak, Marta Otto, Difin, 2019

7. Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym, Anna Głogowska-Balcerzak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019

8. Historia autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce, Genowefa Zapotoczna-Sytek, PWN, copyright 2019

9. Marginalizacja : ujęcie wielowymiarowe : przejawy, skutki, przeciwdziałanie, Jadwiga Mazur, Małgorzata Kuć, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019

10. Zarządzanie procesem produkcji, Ewa Kulińska, Adam Busławski, Difin, 2019