Nowości w zbiorach – 2020-05-29

1. Blockchain : wartość w trzech wymiarach, Katarzyna Ciupa, Difin, 2020

2. Wybrane polityki Unii Europejskiej, Helena Tendera-Właszczuk, Hanna Kelm, Katarzyna Cymbranowicz, Difin, 2020

3. Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu finansowego : stan obecny i perspektywy rozwoju, Ireneusz Kraś, Piotr Misztal, Katarzyna J. Chojnacka, Renata Jedlińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020

4. Młodzież we współczesnej przestrzeni społeczno-kulturowej : wybrane aspekty zdrowotne
i pedagogiczne
,
Karina Leksy,
Difin, 2020

5. Internet rzeczy, Marcin Sikorski ; redakcja naukowa Adam Roman, PWN, 2020

6. Praca socjalna w środowisku lokalnym, Marcin Boryczko, Anna Dunajska, Stanisław Marek, Difin, 2020

7. Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Helena Tendera-Właszczuk, Wojciech Bąba, Katarzyna Cymbranowicz, Grzegorz Żaba, Difin, 2020

8. Orientacja seksualna : źródła i konteksty, red. nauk. Wojciech Łukasz Dragan, Grzegorz Iniewicz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020

9. Diagnostyka obiektów budowlanych : zasady wykonywania ekspertyz, pod red. Leonarda Runkiewicza, PWN, 2020

10. Zapasy i magazynowanie, Eugeniusz Januła, Małgorzata Kasińska, Piotr Kwiatkiewicz, Marek Laskowski, Wydawnictwo As Pik, 2020