Nowości w zbiorach – 2020-05-28

1. Roboty wykończeniowe. Z. 16, Prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych. Elewacje veture, Ołeksij Kopyłow, Instytut Techniki Budowlanej, 2020

2. Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych, Leonard Runkiewicz, Jan Sieczkowski, Wyd. popr. i uzup., Instytut Techniki Budowlanej, 2019

3. Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów, Walery Kotlicki, Stanisław Łukasik, Tomasz Godlewski, Witold Bogusz, Instytut Techniki Budowlanej, 2020

4. Odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych, Ołeksij Kopyłow, Jan Sieczkowski, Wyd.anie popr. i uzup., Instytut Techniki Budowlanej, 2019

5. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych, Jan Bobrowicz, Patryk Lis, Instytut Techniki Budowlanej, 2020