Nowości w zbiorach – 2018-10-31

1. 25 wykładów o migracjach, red. nauk. M. Okólski, red. nauk. M. Lesińska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018


2. Agroturystyka. Signum turystyki i obszarów wiejskich, J. Wojciechowska, PWE, 2018

3. Analiza finansowa w praktyce, G. Voss, B. Kołosowska, A. Huterska, DIFIN, 2018

4. BIM w praktyce. Standardy, wdrożenie, case study, PWN, 2018

5. Duże mosty wieloprzęsłowe. Projektowanie, technologie budowy, monitoring, J. Biliszczuk, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016

6. Funkcjonowanie e-biznesu, A. Misztal, Uniwersytet Łódzki, 2018

7. Geografia społeczna Polski, G. Węcławowicz, PWN, 2018

8. Ochrona środowiska dla inżynierów, red. nauk. J. Krystek, PWN, 2018

9. Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody, D. Trzcińska, D. Danecka,
J. Kierzkowska, Wolters Kluwer, 2018

10. Prawa człowieka, M. Wiącek, W. Brzozowski, A. Krzywoń, Wolters Kluwer, 2018

11. Prawo pracy, Wyd.12, T. Liszcz, Wolters Kluwer, 2018

12. Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne, M. Sibiński, PWN, 2016

13. Spory pracownicze. Rozwiązywanie i zapobieganie, A. Binsztok, P. Miłoszewski, MARINA, 2018

14. Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości, A. Skala, EDU-LIBRI, 2018

15. Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd.3, G. Michalski, CeDeWu, 2018

16. Użytkowe betony konstrukcyjne. Modele kształtowania, struktury i właściwości, A. Świtoński, PWN, 2018

17. Zarządzanie stresem w organizacji, A. Cichosz, DIFIN, 2018

18. Zasady negocjacji, Wyd.4, R. Lewicki, D. Saunders , B. Barry, REBIS, 2018