Nowości w zbiorach – 2018-10-25

1. Bankowość elektroniczna. Istota i innowacje, red. nauk. A. Gospodarowicz, C.H. Beck, 2018

2. Działalność inwestycyjna gmin w Polsce, M. Kogut-Jaworska, A. Jachowicz, J. Zawora, Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, 2017

3. Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja, Ł. Karamus, Wydawnictwo „KaBe”, 2017

4. Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi, red. nauk. J. Wilkin, red. nauk. I. Nurzyńska, Wydawnictwo „Scholar”, 2018