Nowości w zbiorach – 2018-11-05

1. Efektywność działań marketingowych w mediach społecznościowych czyli jak osiągać większe zyski
z social media
, I. Lupa, Wydawnictwo Naukowe SOPHIA, 2017


2. Ekoinnowacje w regionalnych strategiach innowacji. Istota, uwarunkowania, modelowanie, S. Dziedzic, Politechnika Rzeszowska, 2018

3. Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego, T. Parteka, J. Martyniuk-Pęczek,
O. Martyniuk, Politechnika Gdańska, 2018

4. Instalacje elektryczne na terenie budowy. Poradnik, R. Lenartowicz, ITB, 2018

5. Instytucje a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. nauk. M. Poniatowska-Jaksch, red. nauk. R. Sobiecki, SGH, 2017

6. Marketing międzynarodowy – wyzwania dla przedsiębiorstw. Studia przypadków i zadania,
M. Ratajczak-Mrozek i in., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2018

7. Mobbing w miejscu pracy. Uwarunkowania i konsekwencje bycia poddawanym mobbingowi,
M. Gamian-Wilk, PWN, 2018

8. Ochrona osób i mienia. Podręcznik dla techników ochrony fizycznej osób i mienia oraz innych kwalifikowanych pracowników ochrony, Z. Borowicz, TNOiK, 2018

9. Podstawy niemilitarnego zarządzania kryzysowego. Podręcznik, B. Stęplewski, Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017

10. Polskie migracje w świetle procesów globalnych, J. Paweł Gieorgica, PRESSCOM, 2018

11. Roboty instalacyjne sanitarne, Zeszyt 7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach, S. Pykacz, ITB, 2018

12. Samorząd terytorialny. Materiały dydaktyczne, A. Misiejko, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2018

13. System bezpieczeństwa w powiecie, R. Dynak, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2018

14. Teoretyczne i metodyczne aspekty wyznaczania indeksów cen na rynku mieszkaniowym, R. Trojanek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2018

15. Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Problemy administracyjno-prawne, red. M. Szyrski, UKSW, 2016

16. Zarządzanie środowiskowe zgodne z ISO 14001:2015, A. Pacana, Politechnika Rzeszowska, 2018