Nowości w zbiorach – 2018-11-16

1. Crowdfunding w Polsce, red. A. Pluszyńska, red. A. Szopa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018

2. Konsument wobec wyzwań zrównoważonej konsumpcji. Zrównoważone zachowania konsumenckie i ich determinanty, J. Zrałek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018

3. Mediacja Rodzinna. Praktyczny Poradnik, J. Kaźmierczak, M. Kaźmierczak, DIFIN, 2015

4. Mediacje. Teoria i praktyka, E. Gmurzyńska, R. Morek, Wolters Kluwer, 2018

5. Polityka społeczna, Wyd. 2, red. nauk. G. Firlit-Fesnak, red. nauk. J. Męcina, PWN, 2018

6. Prawo administracyjne, Jan Zimmermann, Wolters Kluwer, 2018

7. Prawo cywilne. Część ogólna, Wyd.4, A. Brzozowski, E. Skowrońska-Bocian, W. Kocot, Wolters Kluwer, 2018

8. Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Wyd. 7, B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Wolters Kluwer, 2018

9. Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, R.B. Adler, L.B. Rosenfeld, R. F. Proctor, REBIS, 2018

10. Rynek biomasy rolnej jako surowca energetycznego. Ujęcie modelowe i praktyczne, N. Szubska-Włodarczyk, Uniwersytet Łódzki, 2018

11. Współczesny interwencjonizm, C. Kosikowski, Wolters Kluwer, 2018

12. Wybrane aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego Unii Europejskiej w Polsce w latach 1990-2020. Realizacja, wykorzystanie, perspektywy, T. Hoffmann, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2018