Nowości w zbiorach – 2019-04-24

1. Aktywność ekonomiczna młodzieży w Polsce. Studium psychospołeczne młodzieży w wieku 14-15 lat, B. Lachowska, S. Lachowski, UMCS, 2018

2. Belkowe mosty betonowe, praca zbiorowa, DWE, 2018

3. Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna, E. Flaszyńska, DIFIN, 2019

4. Bezrobocie – jakość życia – uwarunkowania, M. Duda, J. Kirenko, UMCS, 2018

5. Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków, M. K. Błaszczyk, PWN, 2019

6. Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce, A. Szelągowska, A. Trzebiński, W. Orzechowski, CeDeWu, 2018

7. Innowacyjność małego przedsiębiorstwa, M. Zastempowski, UMK, 2019

8. Instytucje prawa rolnego, red. nauk. M. Korzycka, Wolters Kluwer, 2019

9. Modele biznesu przedsiębiorstw. Perspektywy rozwoju – ujęcie koncepcyjne, M. Jabłoński, A. Jabłoński, CeDeWu, 2019

10. O polskiej biedzie w latach 1990-2015. Definicje miary i wyniki, S. Golinowska, SCHOLAR, 2018

11. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. Część 1, A. Kautsch, WKŁ, 2018

12. Po pierwsze człowiek. Kapitał społeczny osób niepełnosprawnych w Polsce, T. Masłyk, SCHOLAR, 2019

13. Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Wyd. 3, P. Felis, J. Szlęzak-Matusewicz, M. Jamroży, DIFIN, 2019

14. Praca cudzoziemców w Polsce z państw wschodu oraz UE. Opodatkowanie, oskładkowanie
i delegowanie do innego kraju UE. Praktyczne problemy
, L. Rubińska, UNIMEX, 2019

15. Szara strefa gospodarki. Determinanty i mechanizmy kształtowaniaP. Malaczewska, Uniwersytet Łódzki, 2019

16. Samorząd terytorialny XXI wieku, I. Lipowicz, Wolters Kluwer, 2019

17. Socjologia pracy w zarysie, M. Budnik, DIFIN, 2019

18. Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej. Studium kryminologiczne, D. Woźniakowska-Fajst, Uniwersytet Warszawski, 2019

19. Testy do policji 2019. Test psychologiczny, P. Kowalewska, Oficyna24.Pl, 2019

20. Testy do policji 2019. Test wiedzy ogólnej, A. Zalewska, Oficyna24.Pl, 2019

21. Wspieranie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przez system zachęt dla inwestorów,
T. Dorożyński, Uniwersytet Łódzki, 2018

22. Zarządzanie ryzykiem, Wyd.2, red. nauk. K. Jajuga, PWN, 2019

23. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje, praktyki, wyzwania, A. Pocztowski, PWE, 2018