Nowości w zbiorach – 2019-05-08

1. Architektura ogólnodostępnych przestrzeni współczesnych hoteli, J. Jabłońska, Politechnika Wrocławska, 2018

 

2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne z Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa instytucjonalna, D. Ciesielska-Maciągowska, SGH, 2019

3. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia. Darowizny. Zapis windykacyjny. Podatek od spadków i darowizn wraz z przykładami i wzorami,
G. Zdziennicka-Kaczocha, SIGMA, 2019

4. E-konsumenci jutra. Pokolenie Z i technologie mobilne, B. Grabiwoda, Wydawnictwo Nieoczywiste, 2018

5. Finanse przedsiębiorstwa, J. Nesterak, S. Kruk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018

6. Hotelarstwo. Usługi, zarządzanie, procesy koncentracji, J. Sala, PWE, 2019

7. Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej,
red. nauk. K. Wach, PWN, 2018

8. Inżynieria i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, A. Petryk, M. Malinowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019

9. Kryzysy walutowe bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, Wyd. 2, M. Gruszczyński, CeDeWu, 2019

10. Leasing na korzystnych zasadach. Po wprowadzeniu przepisów w Kodeksie Cywilnym
oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości. Aspekt prawny, podatkowy
i księgowy
, A. Korczyn, SIGMA, 2019

11.  Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi, P. Głodek, A. H. Jasiński, M. Jurczyk-Bunkowska, PWE, 2019

12. Podstawy gospodarki leśnej, red. B. Ważyński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 2018

13. Podstawy organizacji i zarządzania. Materiały do ćwiczeń. Część 1, M. Krwawicz, Politechnika Warszawska, 2018

14. Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze,  Wyd. 2, red. A. Stabryła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018

15. Podstawy prawa w gospodarce, Wyd. 3, red. S. Piątek, red. I. Postuła, Wydział Zarządzania UW, 2018

16. Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych, Wyd. 5, red. R. Cymerman, EDUCATERRA, 2019

17. Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego. Studium empiryczne gmin w Polsce, D. Wyszkowska, Uniwersytet w Białymstoku, 2018

18. Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, T. Rokicki, SGGW, 2018

19. Uwarunkowania i kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, G. Maśloch, SGH, 2018

20. Źródła i sposoby finansowania przedsiębiorstw, J. Bednarz, E. Gostomski, Uniwersytet Gdański, 2018