Nowości w zbiorach – Polskie normy – 2019-04-24

  1. PN-EN 378-1:2017 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła — Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
   i ochrony środowiska — Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru
  2. PN-EN 378-2:2017 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
   i ochrony środowiska – Część 2: Projektowanie, konstrukcja, badanie, znakowanie i dokumentowanie
  3. PN-ISO 1738:2019 Masło — Oznaczanie zawartości soli
  4. PN-ISO 13357-1:2019 Przetwory naftowe — Oznaczanie filtrowalności olejów smarowych — Część 1: Procedura dla olejów w obecności wody
  5. PN-ISO 13357-2:2019 Przetwory naftowe — Oznaczanie filtrowalności olejów smarowych — Część 2: Procedura dla olejów bez dodawania wody
  6. PN-ISO 17129:2019 Mleko w proszku — Oznaczanie białek soi i grochu z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej w obecności dodecylosiarczanu sodu (SDS-CE) — Metoda przesiewowa