Nowości w zbiorach – 2019-12-03

1. Administracja publiczna i prawa człowieka : ujęcie systemowe i międzynarodowe,
red. nauk. I. Zawiślińska,
Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019

2. Elementy infrastruktury systemów logistycznych, A. Lipińska-Słota, A. Mutwil, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019

3. Finanse przedsiębiorstwa, red. nauk. J, Grzywacz, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2013

4. Funkcja motywowania w stabilizacji sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, E. Bombiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019

5. Handel zagraniczny : obroty towarowe i usługowe Polski w ujęciu regionalnym. Wybrane zagadnienia, K. Drela, A. Malkowska, J. Zieziula, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019

6. Idea zrównoważonego rozwoju w architekturze budynków biurowych początku XXI wieku,
T. Grzelakowski,
Politechnika Łódzka, 2018

7. Instytucjonalna różnorodność form wsparcia osób starszych w Polsce. (Z uwzględnieniem perspektywy filozoficznoprawnej i holistycznej), M. Woch, SILVA RERUM, 2019

8. Kapitał społeczny w gminach wiejskich. W kierunku społeczeństwa obywatelskiego, B. Będzik, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2019

9. Ochrona infrastruktury krytycznej – narracje prawne i politologiczne, R. Maciejewski, FNCE, 2019

10. Od klasycznego do zintegrowanego zarządzania procesowego w organizacjach, A. Bitkowska, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

11. Optymalizacja procesów magazynowych. Wybrane modele i metody, G. Tarczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019

12. Policja administracyjna, B. Jaworski, TNOiK Dom Organizatora, 2019

13. Praca w hospicjum. Predyktory podjęcia pracy w hospicjum oraz ich konsekwencje w grupie pracowników zawodowych i wolontariuszy hospicyjnych oraz wolontariuszy zwykłych – Psychologiczny Model Zespołu pracującego w warunkach ekspozycji,  E. Trylińska-Tekielska, SILVA RERUM, 2019

14. Prawo gospodarcze dla ekonomistów i nie tylko, J. Gospodarek, Wydanie 2 rozszerz. i zaktual., Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019

15. Prawo pracy. Wybrane zagadnienia, K. Raczyńska-Styczek, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2019

16. Procedury inwestycyjno-budowlane. Podstawy BIM, W. A. Werner, Z. Kacprzyk, Polcen, 2019

17. Projektant i inni uczestnicy w realizacji inwestycji budowlanej ze środków publicznych, M. Lidzbarski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności “Dom Organizatora”, 2019

18. Rachunkowość – podstawy. Podręcznik, J. Pfaff, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2019

19. Rachunkowość – podstawy. Zbiór zadań, J. Pfaff, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2019

20. Równość w systemie emerytalnym. Emerytura kobiet i mężczyzn w Polsce, J. Ratajczak, Wydawnictwo UEP, 2019

21. Urbanistyka operacyjna. Zarys teorii, T. Ossowicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019

22. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz, A. Jezierska-Markocka,
M. Markocki, Wyd. 2,
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

23. Zarys nanotechnologii żywności i kosmetyków, P. Tomasik, Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2019

24. Zarządzanie najmem lokali w praktyce, M. Kamiński, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

25. Zrównoważona konkurencyjność obszarów wiejskich w województwie małopolskim. Ujęcie wielokryterialne, A. Krakowiak-Bal, Wydawnictwo C.H.Beck, 2019