Nowości w zbiorach – 2019-12-05

1. Badania marketingowe. Nowe metody badań i zastosowania, red. nauk. R. Milic-Czerniak, Difin, 2019

2. Demografia, F. Stokowski, Wyd. 2 zm., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019

3. Infrastruktura społeczna i jej znaczenie w rozwoju regionalnym, B. Pilecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019

4. Komunikacja bez barier. Jak rozumieć i być rozumianym, B. Kozyra, Wyd. 2 rozszerzone
i zaktualizowane,
MT Biznes, 2019

5. Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne. Zjawisko, zagrożenia, profilaktyka, M. Z. Jędrzejko,
T. Białas,
Wyd. 3 zmienione, uzupełnione i uaktualnione, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke, 2019

6. Ochrona środowiska w firmie. Kompendium wiedzy dla przedsiębiorców, R. Barański, I. Czauderna,
R. Kozub, E. Romanowska, D. Rosłoń, K. Stolarski, M. Sarna, A. Świerczewska-Opłocka,
Wyd. 3, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2019

7. Podstawy zarządzania organizacjami, L. F. Korzeniowski, Wyd. 2, Difin, 2019

8. Zarządzanie łańcuchem dostaw w ujęciu zintegrowanym, A. Świerczek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019