Nowości w zbiorach – 2019-11-28

1. Bezpieczeństwo i jakość żywności, S. Kowalczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

2. Czynniki determinujące działalność deweloperską na polskim rynku mieszkaniowym, A. Antczak-Stępniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019

3. Diagnozowanie podzespołów i zespołów motocykli. Kwalifikacja MG.23.1. Podręcznik do kształcenia
w zawodzie mechanik motocyklowy
, R. Dmowski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2019

4. Finanse agrobiznesu, red. nauk. S. Juszczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019

5. Gruntowo-powłokowe konstrukcje z blach falistych. Projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie,
L. Janusz, A. Madaj, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2019

6. Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, Wyd. 2 zm., L. Majdecki, A. Majdecka-Strzeżek, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019

7. Opiekunowie rodzinni. Wyzwania i możliwości wsparcia, A. Janowicz, CeDeWu, 2019

8. Prawa dziecka. Perspektywa prywatnoprawna i społeczna,  red. D. Jaroszewska-Choraś, A. Kilińska-Pękacz, A. Wedeł-Domaradzka, Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2019

9. Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych, C. Kąkol, CeDeWu, 2019

10. Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Wyd. 4, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

11. Prawo spółek, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Wyd. 3, Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

12. Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), A. Marek, A. Marek-Ossowska, Wyd. 8 uaktual., Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

13. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, J. Famielec, M. Kożuch, K. Wąsowicz, CeDeWu, 2019

14. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, A. Maciejewska, A. Turek, PWN, 2019

15. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, G. Zimon, CeDeWu, 2019