Nowości w zbiorach – 2019-11-21

1. Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa, Edward Nowak, CeDeWu, 2019

2. E-przedsiębiorczość : zasady i praktyka, pod redakcją naukową Małgorzaty Bednarczyk, Marty Najdy-Janoszki, Sebastiana Kopery, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019

3. Legalność zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Jakub Grygutis, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019

4. Materialne prawo administracyjne, Wydanie 2, redakcja naukowa Marcin Miemiec, Wolters Kluwer, 2019

5. Prawo budowlane. Komentarz, Wydanie 9 zaktualizowane i uzupełnione, redaktor Zygmunt Niewiadomski, Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

6. Prawo spółek handlowych, Wydanie 7, redakcja naukowa Andrzej Koch, Jacek Napierała, Wolters Kluwer, 2019

7. Rysunek techniczny maszynowy z atlasem rysunków, Damian Skupnik, Wydawnictwa Nauka i Technika, 2019

8. Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy, Małgorzata Mędrala, Wolters Kluwer Polska, 2019