Nowości w zbiorach – 2019-11-14

1. Charakterystyka i uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Szanse i bariery, Mirosław Drygas, Iwona Nurzyńska, Katarzyna Bańkowska, Scholar, 2019

2. Emocje i nastrój. Jak je zrozumieć i kształtować, Daniel Jerzy Żyżniewski, Zwierciadło, 2019

3. Konkurs w zamówieniach publicznych, Katarzyna Bełdowska, Wiedza i Praktyka, 2019

4. Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Wyd. 2, Marek Jeżewski, C.H. Beck, 2019

5. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. nauk. Zbigniew Kwieciński, red. nauk. Bogusław Śliwerski, PWN, 2019

6. Pomoc publiczna w gminach, Agata Błaszczyk, ODDK, 2019

7. Postępowanie cywilne, red. Maciej Rzewuski, C.H. Beck, 2019

8. Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz, Adrian Prusik, Sebastian Jakubowski, Wolters Kluwer, 2019

9. Prawo rodzinne, Wyd. 3, Arkadiusz Bieliński, Maciej Pannert, C.H. Beck, 2019

10. Wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich, Krzysztof Firlej, Jarosław Olejniczak, Hanna Pondel, Scholar, 2019

11. Zobowiązania. Część ogólna, Wyd. 3, Jacek Jastrzębski, Adam Brzozowski, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Maciej Kaliński, Wolters Kluwer, 2019

12. Zobowiązania. Część szczegółowa, Wyd.13, Zbigniew Radwański, Janina Panowicz-Lipska, C.H. Beck, 2019