Nowości w zbiorach – 2019-11-12

1. Emerytury i renty w praktyce, Ewa Dziubińska-Lechnio, Eliza Skowrońska, Wolters Kluwer, 2019

2. Finanse i prawo finansowe, Wyd. 11, Alina Majchrzycka-Guzowska, Wolters Kluwer, 2019

3. Podstawy prawa i administracji, Wyd. 2, Wojciech Góralczyk, Wolters Kluwer, 2019

4. Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Wyd. 5, Zbigniew R. Kmiecik, Wolters Kluwer, 2019

5. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd. 8, Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Wolters Kluwer, 2019

6. Prawo bankowe, Wyd. 5, Zbigniew Ofiarski, Wolters Kluwer, 2017

7. Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wyd. 13, Julian Sutor, Wolters Kluwer, 2019

8. Prawo handlowe dla ekonomistów, Wyd. 3, red. nauk. Bogusława Gnela, Wolters Kluwer, 2019

9. Prawo karne. Wykład części ogólnej, Wyd. 4, Łukasz Pohl, Wolters Kluwer, 2019

10. Prawo pracy dla małych i średnich firm, Ewa Podgórska-Rakiel, Wolters Kluwer, 2019

11. Prawo prasowe , Joanna Sieńczył-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska, Wolters Kluwer, 2019

12. Prawo zagospodarowania przestrzeni, Wyd. 2, Marek Szewczyk, Zbigniew Leoński, Maciej Kruś, Wolters Kluwer, 2019

13. Samobójstwo w prawie polskim, Konrad Burdziak, Wolters Kluwer, 2019

14. Samorząd terytorialny, Wyd. 7, Bogdan Dolnicki, Wolters Kluwer, 2019

15. Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym, Wyd. 5, Stefan Babiarz, Wolters Kluwer, 2019