Nowości w zbiorach – 2021-05-27

1. Analiza efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej, Beata Bieszk-Stolorz, Krzysztof Dmytrów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020

2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : (od okresu PRL do współczesności), Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020

3. Kapitał przedsiębiorczości ludzi młodych : aspekty teoretyczne i praktyczne, Anna Barwińska-Małajowicz, Patrycja Żegleń, Lidia Kaliszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020

4. Konkurencyjność gospodarcza gmin : koncepcje, instrumenty, praktyka, redakcja Wojciech Dziemianowicz, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, copyright 2021

5. Nieodpłatna praca w gospodarstwie domowym : studium empiryczne, Marta Hozer-Koćmiel, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020

6. Organizacja ewidencji w małym przedsiębiorstwie : podręcznik akademicki, Elżbieta Wysłocka ; Politechnika Częstochowska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2020

7. Segmentacja rynku pracy w Polsce, Marek Bednarski, Łukasz Arendt, Wojciech Grabowski, Iwona Kukulak-Dolata, IPiSS Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2020

8. Ujęcia wody pitnej i jej uzdatnianie, Grzegorz Wygoda, Wydawnictwo i Handel Książkami “KaBe”, 2019

9. Uwarunkowania efektywności w zarządzaniu : perspektywa ekonomiczna i społeczna, Barbara Mazur, Anna Walczyna, Marzena Cichorzewska, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020

10. Wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na świecie : polityki, systemy, modele, Marcin Garbat, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2020

11. Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni, redakcja naukowa Joanna Grubicka, Aneta Kamińska-Nawrot, Akademia Pomorska w Słupsku, 2020

12. Wybrane zagadnienia zarządzania jakością : dokumentacja i audyt systemów zarządzania jakością, Paweł Nowicki, Piotr Kafel, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020

13. Zarządzanie jakością wody w miejskim systemie dystrybucji, Artur Jachimowski, Wacław Adamczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020.

14. Zastosowanie opakowań aktywnych i inteligentnych oraz powłok i folii jadalnych w przemyśle żywnościowym, redakcja naukowa Tomasz Lesiów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020

15. Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej, redakcja naukowa Cecylia Sadowska-Snarska, Zenon Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019

16. Zmiany rynku pracy a zarządzanie : perspektywa pracodawcy i pracownika, redakcja naukowa Ewa Matuska, Akademia Pomorska w Słupsku, 2020