Nowości w zbiorach – 2021-05-11

1. Alternatywne instrumenty inwestycyjne, Izabela Pruchnicka-Grabias (red.), Wydanie II, CeDeWu, 2021

2. Czynniki konkurencyjności podmiotów użytkujących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa : studium przypadku województwa warmińsko-mazurskiego, Małgorzata Juchniewicz, Zbigniew Nasalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, copyright 2020

3. Determinanty budżetów gmin na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Anna Wichowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, copyright 2020

4. Determinanty powstawania szarej strefy i jej regionalne zróżnicowanie, Andrzej Buszko, Jarosław Skorwider-Namiotko, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, copyright 2020

5. Prawne i finansowe aspekty wykonywania przez samorząd terytorialny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Elwira Stupienko, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, copyright 2021