Nowości w zbiorach – 2021-05-04

1. Agresja – zjawisko, skutki, zapobieganie : perspektywa pedagogiki kognitywistycznej, psychoprofilaktyki oraz edukacja moralnej, Bronisław Siemieniecki, Lidia Wiśniewska-Nogaj, Wioletta Kwiatkowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020

2. Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych : wybrane zagadnienia, Ryszard Kata, Krzysztof Nowak, Małgorzata Leszczyńska, Anna Kowal, Bogusława Sebastianka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021

3. Bezpieczne i trwałe nawierzchnie dróg rowerowych, red. Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2020

4. Darowizny, testamenty, spadki : prawidłowe zapisy, przykładowe wzory : jak prawidłowo sporządzić testament, jak sprawdzić, czy zmarły miał długi, kiedy można nie płacić podatku od spadku, jak przekazać darowiznę, na czym polega zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem, INFOR, 2021

5. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy : stan obecny i perspektywy, Dominika Bąk-Grabowska, Anna Cierniak-Emerych, Mariusz Florczyk, Czesław Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020

6. Organizacja prac magazynowych : magazynier – logistyk, Monika Andryszak, Wydawnictwo TD, 2020

7. Podstawy eksploatacji urządzeń, Józef Pszczółkowski, Wojskowa Akademia Techniczna, 2020

8. Prace dyplomowe : zasady i reguły pisania, Andrzej Pułło, Przemysław Kierończyk, Gdańska Szkoła Wyższa, 2020

9. Projektowanie w procesie BIM, Zbigniew Kacprzyk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020

10. Przedsiębiorstwo we współczesnym otoczeniu : wyzwania i dylematy, Katarzyna Kozioł-Nadolna, Wojciech Leoński, Malwina Szczepkowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020

11. Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością : znaczenie i perspektywy, Ewa Pancer-Cybulska, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Magdalena Ślazyk-Sobol,Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020

12. Struktura kapitału małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w świetle badań empirycznych, Marcin Kędzior, Dorota Kędzior, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020

13. Środowisko zamieszkania polskich seniorów w badaniach interdyscyplinarnych : studia przypadków
na wybranych przykładach
,
Elżbieta Niezabitowska, Adam Bartoszek, Beata Kucharczyk-Brus, Marek Niezabitowski
,Wydawnictwo “Śląsk”, 2013

14. Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne, Tomasz Rokicki, Wydawnictwo SGGW, 2021

15. Współczesne koncepcje innowacji, Edyta Gwarda-Gruszczyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020

16. Zagrożenia elektroenergetyczne w środowisku pracy, Szymon Ptak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2020

17. Zarządzanie pasem drogowym, red. Robert Suwaj, Magdalena Durzyńska, Igor Zachariasz, Dominik Kościuk, Presscom, 2020

18. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi, Rafał Tyszkiewicz, Monika Tyszkiewicz, Adam Wojsa, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, 2020