Nowości w zbiorach – 2021-06-01

1. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa : płynność strukturalna, płynność potencjalna, zdolność płatnicza, redakcja naukowa Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Difin, 2020

2. Badanie podłoża budowli : metody polowe, pod redakcją M. Tarnawskiego, PWN, 2020

3. BIM dla managerów, Anna Anger, Paweł Łaguna, Bartosz Zamara, Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2021

4. Drogi publiczne i wewnętrzne – zarządzanie pasem drogowym, Anna Kornecka, Jakub Kornecki, C.H. Beck, 2021

5. Egzotyczne opcje finansowe, Izabela Pruchnicka-Grabias (red.), Wyd. 6, CeDeWu, 2021

6. Elektrownie wiatrowe, Franciszek Wolańczyk, Wyd. 3, Wydawnictwo i Handel Książkami “KaBe”, 2021

7. Finanse samorządu terytorialnego : ujęcie praktyczne, Monika Banaszewska, Sławomira Kańduła, Joanna Przybylska, CeDeWu, 2020

8. Fundusze pożyczkowe w finansowaniu rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Beata Zofia Filipiak, Dariusz Sobolewski, Difin, 2021

9. Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce i ich uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, Andrzej Wołoszyn, PWN, 2020

10. Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych : praktyczna analiza zmian, Mariusz Stepaniuk, Wyd. 2,
C. H. Beck, 2021

11. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z RODO, Grażyna Paulina Wójcik, CeDeWu, 2021

12. Planowanie procesów rewitalizacji miast : teoria a praktyka, Katarzyna Olbińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020

13. Podstawy turystyki, Janusz Czerwiński,  Wyd. 4, CeDeWu, 2021

14. Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0, redakcja naukowa Zenon Wiśniewski, Cecylia Sadowska-Snarska, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020

15. Projektowanie budowlanych odwodnień podłoża gruntowego, Jacek Pieczyrak, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2020

16. Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym : aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie, Marian Gorynia, PWN, 2021

17. Przestępczość finansowa. T. 1, Bankowość, ubezpieczenia, przedsiębiorstwa, Rafał Płókarz, Bartłomiej Iwanowicz, Tomasz Iwanowicz, Piotr Majewski, Grażyna Voss, Karol Wojtczak, Difin, 2020

18. Przestępczość gospodarcza : system zwalczania. [Cz. 2], redakcja naukowa Paweł Łabuz, Iren Malinowska, Mariusz Michalski, Difin, 2021

19. Przyszłość marketingu : koncepcje, metody, technologie : teoria i zastosowanie, pod redakcją Roberta Kozielskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020

20. Rewitalizacja miast we współpracy z podmiotem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, Dagmara Hajdys, Magdalena Ślebocka, edu-Libri, 2021

21. Stacje ładowania samochodów elektrycznych, Bogumił Fic, Wydawnictwo i Handel Książkami “KaBe”, 2020

22. Statystyka społeczna : procesy społeczne, źródła danych i metody analizy, redakcja naukowa Tomasz Panek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2020

23. Toksyczne emocje, Bernardo Stamateas, Bellona, copyright 2021

24. Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny : cele strategiczne, polityki budżetowe oraz instrumentalizacja wsparcia, Tomasz Skica, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2020

25. Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej a polityka rozwoju regionalnego : projekty i ich realizacja, Przemysław Dubel, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2020

26. Zespół Aspergera : zrozumieć, aby uzdrowić, Agnieszka Kozdroń, Wyd. 2, Difin, 2020