Nowości w zbiorach – 2021-08-12

1. Bitcoin, blockchain, rynki surowcowe, Robert Wojciech Włodarczyk, Justyna Tomala, Magdalena Sikorska, Difin, 2021

2. Determinanty a wielkość oszczędności gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej : podobieństwa
i różnice
, Anna Magdalena Korzeniowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curir-Skłodowskiej, 2021

3. Logistyka dystrybucji : trendy, wyzwania, przykłady, Aleksandra Łapko, Natalia Wagner, Wyd. 2, CeDeWu, 2021

4. Polski system emerytalny : prawne uwarunkowania trzech filarów, Antoni Kolek, Oskar Sobolewski, Stan prawny na 5 maja 2021 r., Wolters Kluwer, 2021

5. Realizacja zadań i funkcji zarządcy drogi publicznej przez przedsiębiorców w prawie polskim : studium administracyjnoprawne, Łukasz Maszewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021

6. Tworzenie ekoinnowacji, Ewa Dostatni, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2020

7. Zachowania, które mogą zranić : o uzależnieniach behawioralnych i nie tylko, Bohdan Tadeusz Woronowicz, Media Rodzina, copyright 2021

8. Zapobieganie samobójstwom : motywacja zachowań samobójczych, red. nauk. Brunon Hołyst, Difin, 2021

9. Zielona (r)ewolucja w polskiej bankowości : finansowanie projektów lądowej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaicznej w Polsce z wykorzystaniem metody project finance, Paweł Niedziółka, Difin, 2021