Nowości w zbiorach – 2021-08-11

1. Ekonomia polityki rodzinnej : wybrane zagadnienia, red. Joanna Szczepaniak-Sienniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021

2. Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Mariola Willmann, Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Uniwersytet Opolski, 2020

3. Klaster i outsourcing narzędziami rozwoju przedsiębiorstwa, Jolanta Staszewska, Joachim Foltys, Dom Wydawniczy Elipsa, 2021

4. Konkursowy wybór projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, Stanisław Nitecki, Uniwersytet Opolski, 2020

5. Między chromosomem a paragrafem : transseksualizm w ujęciu prawnym, społecznym i medycznym,
red. Błażej Kmieciak, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, copyright 2021

6. Motywowanie pracowników : wskazówki dla menedżerów, Agata Pietroń-Pyszczek, Wyd. 3, Wydawnictwo Marina, 2021

7. Nieruchomości i ich wycena, red. Stanisław Korenik, Alicja Zakrzewska-Półtorak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021

8. Polska : raport o konkurencyjności 2021 : bilateralna współpraca gospodarcza a przewagi konkurencyjne, red. nauk. Arkadiusz Michał Kowalski, Marzenna Anna Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, 2021

9. Prawa dziecka w teorii i w praktyce : problemy i rzeczywistość, red. nauk. Beata Krajewska, Jan Niewęgłowski, Barbara Małgorzata Kałdon, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2020

10. Standardy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, Szymon Firląg, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021

11. Statystyka opisowa : przykłady i zadania, Iwona Bąk, Iwona Markowicz, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak, Wyd. 3, CeDeWu, 2020

12. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i ciągłością usług kluczowych państwa, Marek Kisilowski, Witold Skomra, Justyna Smagowicz, Krzysztof Szwarc, Michał Wiśniewski, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021

13. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach przetwarzających odpady komunalne, Artur Jachimowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021