Nowości w zbiorach – 2021-09-08

1. Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania, Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kaniewska, Wyd. 5, CeDeWu, 2021

2. Architektura kampusów, Piotr Żabicki, WFW, 2021

3. Diagnostyka obiektów budowlanych. Cz. 2, Badania i oceny elementów i obiektów budowlanych,
pod red. Leonarda Runkiewicza,
PWN, copyright 2021

4. Handel zagraniczny : transformacja biznesu międzynarodowego, Zdzisław W. Puślecki, PWN, copyright 2021

5. Medycyna pracy w systemie ochrony zdrowia w Polsce, Małgorzata Paszkowska, Difin, 2021

6. Mieszkanie dostępne w zrównoważonym mieście, Marek Bryx, CeDeWu, 2021

7. Projektowanie betonu samozagęszczalnego, Jacek Gołaszewski, PWN, copyright 2021

8. Renowacja elementów architektury, Anna Sieniawska-Kuras, Piotr Potocki, Wydawnictwo i Handel Książkami “KaBe”, 2012

9. Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu, Marek Kuryłowicz, Adam Wiliński, Wyd. 7, Wolters Kluwer, 2021

10. Samorząd terytorialny w Polsce : ustrój ekonomiczny, Marek Wojciechowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : Agent PR, 2020

11. Szanse i ograniczenia rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce, Joanna Smoluk-Sikorska, Warszawa : Difin, 2021

12. Trwałość i zmienność procesów starzenia się i starości, Bogusława Urbaniak, Marek Chałas, Piotr Szukalski, Rafał Zimny, Robert Błaszczak, Magdalena Zadworna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : Agent PR, 2021

13. Vademecum ochrony przeciwpożarowej, Tadeusz Laurowski, Wyd. 2, Krosno Wydawnictwo i Handel Książkami “KaBe”, 2021

13. Wszystko o prowadzeniu działalności gospodarczej, Justyna Broniecka, Klim Baron Business Solutions
Sp. z o.o., 2021