Nowości w zbiorach – 2021-10-05

1. Chaos : zarządzanie i marketing w erze turbulencji, Philip Kotler, John A. Caslione, MT Biznes, 2009

2. Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej : XII Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Konferencja Naukowo-Techniczna, 11-12.12.2013 r. Żmigród, oprac. zespół Jerzy Howis, Anna Karpińska-Rzepa, Mariusz Karpiński-Rzepa, Adam Wysokowski, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2013

3. Zmień myślenie a zmienisz swoje życie : jak uwolnić swój pełny potencjał i osiągnąć sukces, Brian Tracy,
MT Biznes, 2013

4. Człowiek w obliczu nieznanego : psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19, redakcja naukowa Sławomir Murawiec, Tomasz M. Gondek, Akapit Wydawnictwo Edukacyjne, 2020

5. Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-1, Joanna Kudełko, Karol Wałachowski, Dariusz Żmija, Difin, 2020

6. Instytucje a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Magdalena Owczarczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020

7. Konsekwencje pandemii COVID-19 : państwo i społeczeństwo, redakcja naukowa Krzysztof Hajder, Magdalena Musiał-Karg, Maciej Górny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2020

8. Nowa rzeczywistość : jak zmieniają się organizacje i oczekiwania pracowników, redakcja naukowa Joanna Liksza, Wolters Kluwer, 2021

9. Polska… Unia Europejska… świat… w pandemii COVID-19 : wybrane zagadnienia : wnioski dla kształtowania i prowadzenia polityki publicznej, redakcja naukowa Artur Bartoszewicz, Krzysztof Księżopolski, Andrzej Zybała, Dom Wydawniczy Elipsa, 2021

10. Produktywność pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kamila Radlińska, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2020

11. Rynek pracy – ujęcie teoretyczne oraz instytucjonalne, Piotr Stolarczyk, Uczelnia Łazarskiego, 2021

12. Siedem wyzwań lidera, Sylwia Królikowska, [wydawca nieznany], 2020

13. Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie, Piotr Długosz, CeDeWu, 2021

14. Uwarunkowania pracy zdalnej w organizacjach w czasie pandemii COVID-19, Katarzyna Kozioł-Nadolna, Anna Suchocka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021

15. Wpływ COVID-19 na finanse : polska perspektywa, redakcja naukowa Małgorzata Zaleska, Difin, 2021