Nowości w zbiorach – 2021-10-06

1. Bankowość spółdzielcza w rozwoju regionalnym, Andrzej Pawlik, Urszula Karpińska, Paweł Dziekański, Artur Adamczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021

2. Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego, praca pod redakcją Mariana Kowalewskiego i Marka Jakubiaka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021

3. Fundusze Europejskie w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, Agnieszka Szuszakiewicz-Idziaszek, Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2019

4. Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw, Katarzyna Stolecka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2021

5. Mediacje : podstawy prawne i praktyka stosowania, red. nauk. Joanna Filaber, CeDeWu, 2021

6. Migracje w kontekście bezpieczeństwa i obronności, redakcja naukowa: Jan Rajchel, Stanisław Topolewski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2020

7. Oczyszczanie wody w procesach hybrydowych : monografia, Lidia Dąbrowska, Beata Karwowska, Agata Rosińska, Elżbieta Sperczyńska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021

8. Prawo podatkowe, Ryszard Mastalski, Wyd. 12, C. H. Beck, 2021

9. Projektowanie wentylacji i klimatyzacji : urządzenia i przewody, Barbara Lipska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2021

10. Uruchamianie działalności gospodarczej i komercjalizacja produktu, Marek Pawlak, Wydawnictwo KUL, 2020

11. Wieloaspektowy wymiar cen w gospodarce współczesnej, Henryk Wnorowski, Natalia Niklińska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020

12. Współczesny marketing i profesjonalna sprzedaż : era cyfrowa, obywatel sieci, współczesny sprzedawca, Wioletta Wereda, Joanna Kowalska, Wojskowa Akademia Techniczna, 2021

13. Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w przekroju przestrzennym w Polsce, Leszek Kucharski, Iwona Kukulak-Dolata, Paweł Matysiak, Anna Rutkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Agent PR, 2021

14. Wybrane aspekty gospodarki elektronicznej w Polsce, Agnieszka Zalewska-Bochenko, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020

15. Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, redakcja naukowa Małgorzata Tyrańska, C. H. Beck, 2021