Nowości w zbiorach – 2021-09-16

1. Analiza finansowa przedsiębiorstw wybranych sektorów : ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia upadłością, Wojciech Lichota, Ewelina Rabiej, Rafał Pitera, CeDeWu, 2021

2. Gospodarka gruntami w miastach : problematyka użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej, Bogusław Luchter, Warszawa : CeDeWu, 2021

3. Handel wewnątrzgałęziowy : istota, uwarunkowania, trendy, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz, CeDeWu, 2021

4. Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych, Wit Grzesik, Adam Ruszaj, PWN, 2021

5. Nowe uzależnienia młodego pokolenia : od przyjemności do przymusu, Robert Modrzyński, Difin, copyright 2021

6. Podstawy badań jakościowych, Beata Glinka, Wojciech Czakon, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2021

7. Usterki w pracach budowlanych i wykończeniowych. Cz. 2, Jan Czupajłło, PWN, 2021

8. Warunki życia nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych w Polsce, Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga, Ryszard Kowalski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2021

9. Z badań nad traumą psychiczną w Polsce : książka dedykowana profesor Mai Lis-Turlejskiej, redakcja naukowa Małgorzata Dragan, Marcin Rzeszutek, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021

10. Zarządzanie kryzysowe zintegrowane, Stanisław J. Rysz, Wydanie drugie, Difin, 2020