Nowości w zbiorach – 2022-03-10

1. Benchmarking jako metoda diagnozy konkurencyjności przedsiębiorstw w klastrach, Joanna Kuczewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020

2. Depresja : terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, Chrissie Verduyn, Julia Rogers, Alison Wood, Difin, 2022

3. Droga do zrównoważonego rozwoju w Polsce w świetle założeń Agendy 2030, Barbara Hadryjańska, Difin, 2021

4. Europa w czasie pandemii COVID-19, Redakcja naukowa Adrian Chojan, Martin Dahl, Ewelina Florczak, Dom Wydawniczy Elipsa ; 2021

5. Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 1, redaktorzy naukowi Janusz Ostaszewski, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Difin, 2021

6. Finanse u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 2, redaktorzy naukowi Janusz Ostaszewski, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Difin, 2021

7. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021

8. Fundamentalna siła miasta : synteza koncepcji zrównoważonego, inteligentnego i odpornego miasta, Anna Wojewnik-Filipkowska, Anna Gierusz, Patrycja Krauze-Maślankowska, CeDeWu, 2021

9. Kontrakty budowlane : ryzyka, waloryzacja, ubezpieczenia, Ewa Hanna Siemińska, Wydanie II, CeDeWu, 2022

10. Logistyka, Bogdan Klepacki (red.),  CeDeWu, 2021

11. Logistyka w zarządzaniu strategicznym, Rafał Matwiejczuk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2021

12. Międzynarodowe stosunki polityczne, redakcja naukowa Marek Pietraś, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021

13. Międzynarodowy system walutowy : od złota do waluty cyfrowej, Katarzyna Twarowska-Mól, CeDeWu, 2021

14. Przestępczość finansowa. T. 2, Rynki finansowe, Rafał Płókarz, Maciej Czapiewski, Jakub Strysik, Grzegorz Włodarczyk, Konrad Zacharzewski, Difin, 2021

15. Rodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Cz. 1, redakcja naukowa Beata Szurowska, Difin, 2019

16. Rodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Cz. 2, redakcja naukowa Beata Szurowska, Difin, 2019

17. Rozwój emocjonalny od niemowlęctwa do dorastania : kierunki rozwoju kompetencji emocjonalnych
i problemów emocjonalnych
, Dale F. Hay, Difin, copyright 2021

18. Rozwój systemu zabezpieczenia na starość w Polsce w latach 1918-2021, Adam Szczęch, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021

19. Rozwój transportu, spedycji i logistyki w dobie cyfryzacji i globalnej gospodarki, Dorota Książkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021

20. Upadłość konsumencka jako prawno-ekonomiczny instrument przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu i nadmiernemu zadłużeniu gospodarstw domowych w Polsce, Adam Reczuch, Think Wydawnictwo Naukowe, 2022