Nowości w zbiorach – 2022-03-21

1. Bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwami z uwzględnieniem czasu pandemii SARS-COV-2, Bogna Konodyba-Rorat, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021

2. Dziecko, rodzicielstwo, rodzina : wybrane konteksty badań, redakcja naukowa Monika Nawrot-Borowska, Monika Lewicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021

3. E-biznes : modele i tendencje, Tomasz Bober, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021

4. Gospodarka i społeczeństwo wobec zagrożeń pandemią Covid 19, redakcja naukowa Mirosław Geise, Marcin Skinder, Agnieszka Szczepkowska-Flis, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, copyright 2021

5. Leasing. Cz. 1, Kierunki zmian regulacji prawnych, Tomasz Cicirko, Oficyna Wydawnicza SGH, 2021

6. Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja rodzinna i szkolna dziecka, Dorota Kiełb-Grabarczyk, Akademia Pomorska w Słupsku, 2021

7. Opłaty za korzystanie ze środowiska jako instrumenty polityki ekologicznej państwa, Urszula Król, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021

8. Osoba z niepełnosprawnością w strategiach gminnych : analiza wybranych zagadnień w perspektywie inkluzji społecznej i edukacyjnej, Sebastian Mrózek, Akapit Wydawnictwo Edukacyjne, 2021

9. Podejście kosztowe w wycenie nieruchomości : metodologia : zużycie obiektów : przykłady, redakcja Marzena Kowalska, Wydanie IV – uaktualnionne i poszerzone, Wacetob Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-organizacyjnego Budownictwa., 2021

10. Podstawy ekonomii, Leszek Jerzy Jasiński, Wydanie II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021

11. Pokolenia X i Y : kompetencje społeczne : mediatyzacja codzienności, Grzegorz Polański, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021

12. Przestępczość w Polsce i na świecie w dobie pandemii Covid-19 w ujęciu prawnym i kryminologicznym, redakcja Agnieszka Kilińska-Pękacz, Norbert Michalak, Paula Seifert, Stan prawny na dzień 1 października 2021r., Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021

13. Przestępczość zorganizowana a państwo : wzajemne relacje i uwarunkowania, Anna Maria Hernacka-Janikowska, Stan prawny na dzień 1 października 2021r., Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021

14. Rodzina i rodzicielstwo : trudności – zagrożenia – wyzwania – priorytety, redakcja naukowa Monika Lewicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021

15. Skuteczna reklama na Facebooku i Instagramie, Artur Jabłoński, Wydanie II rozszerzone i zaktualizowane, M, 2021

16. Struktura kapitału spółek publicznych w Polsce w świetle wybranych teorii w ujęciu sektorowym, Leszek K. Mosiejko, Oficyna Wydawnicza SGH, 2021

17. Współczesne materiały inżynierskie : wybrane grupy materiałów, Maria Głowacka, Jerzy Łabanowski, Michał Landowski, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2021

18. Współczesny człowiek wobec wyzwań: szans i zagrożeń w cyberprzestrzeni : aspekty społeczne – techniczne – prawne, redakcja naukowa Joanna Grubicka, Aneta Kamińska-Nawrot, Akademia Pomorska w Słupsku, 2021

19. Wymiary polityki społecznej, pod redakcją Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego, Wydanie 3., zaktualizowane, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021

20. Zachowania konsumentów w czasie pandemii Covid-19, Bogdan Mróz, Oficyna Wydawnicza SGH, 2021

21. Zakłady pracy chronionej w Polsce jako przedsiębiorstwa społeczne dla osób niepełnosprawnych : aspekty teoretyczne, rachunkowe i podatkowe, Aleksandra Łakomiak, Adrianna Cieślak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021