Nowości w zbiorach – 2022-03-09

1. Gender bez emocji : co mówi nauka o płci i tożsamości płciowej, Debra Soh, Sensus, copyright 2022

2. Jak uwolnić się od ciężaru dysfunkcyjnej rodziny : wsparcie dla dorosłych dzieci z trudnych domów, Linda Friel, John Friel, Feeria Wydawnictwo, 2021

3. Kosztorysowanie w budownictwie, Tadeusz Laurowski, Wydanie trzecie zaktualizowane, Wydawnictwo
i Handel Książkami “KaBe”, 2021

4. Motywacyjne kształtowanie wynagrodzeń za pracę : teoria i wnioski dla praktyki, Wiesław Golnau, CeDeWu, 2021

5. Nowoczesne hydroizolacje budynków. Z. 1, Zabezpieczenia wodochronne części podziemnych budynków, Barbara Francke, PWN, 2021

6. Nowoczesne hydroizolacje budynków. Z. 2, Pokrycia dachowe, Barbara Francke, PWN, copyright 2021

 

7. Nowoczesny inżynier : podstawy inżynierii produkcji, Monika Kruszewska, Wydawnictwo i Handel Książkami “KaBe” s.c., 2020

8. Ochrona środowiska glebowego, Piotr Kowalik, Wydanie I – 3 dodruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

9. Patologie społeczne i problemy społeczne, Irena Pospiszyl, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021

 

10. Polityka rodzinna w Polsce : lata 1918-2020, Lucyna Prorok, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021

11. Polityka społeczna i praca socjalna wobec rodziny w Polsce w latach 1989-2019, pod redakcją Arkadiusza Durasiewicza i Pawła Czarneckiego, Dom Wydawniczy Elipsa, 2021

12. Psychologia relacji wewnątrzrodzinnych : komunikowanie się i psychoterapia, Wiesław Sikorski, Difin, 2021

13. Rodzina z dziećmi : rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia, Izabela Krasiejko, Difin, 2019

14. Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw, Iwona Wasielewska-Marszałkowska, Wydanie II, CeDeWu, 2022

15. Terror/terroryzm : studium przypadku, Remigiusz Wiśniewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021

16. Wpływ zmian cywilizacyjnych, klimatycznych i nowych zagrożeń zdrowotnych na prowadzenie działalności gospodarczej w kontekście pandemii SARS-CoV-2, redakcja naukowa Anna Szyszka, Robert Frey, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021

17. Wstęp do prawoznawstwa, Andrzej Korybski, Leszk Leszczyński, Antoni Pieniążek, Wydanie II zmienione
i poprawione,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

18. Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej, redakcja naukowa Iwona Mendryk, Difin, copyright 2021

19. Zatrudnialność osób młodych w Polsce : uwarunkowania implementacji niemieckiego podejścia
do aktywizacji i kształcenia zawodowego
,
Jarosław Oczki,
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021

20. Zdrowa architektura : nowy standard budownictwa zrównoważonego, Marta Promińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021