Nowości w zbiorach – 2023-09-13

1. Analiza ekonomiczno-finansowa, Agnieszka Cenkier, Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz, Hanna Sokół, Jacek Wysocki, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, 2022

2. Analiza finansowa z perspektywy HR Business Partner, Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Tomasz Gigol, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, 2022

3. Polityka polskich samorządów gminnych w zakresie opodatkowania nieruchomości, Paweł Felis, Leszek Patrzałek, Agnieszka Bem, Michał Bernardelli, Elżbieta Malinowska-Misiąg, Jarosław Olejniczak, Milena Kowalska, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, 2022

4. Projektowanie wentylacji i klimatyzacji : zagadnienia zaawansowane, Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2023

5. Rozwój jako ruch społeczny : wykłady o ruchach społecznych i rozwoju zrównoważonym, Grzegorz Foryś, Krzysztof Gorlach, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, copyright 2023

6. Transformacja rynków energii : gospodarka – klimat – technologia – regulacje, redakcja naukowa Grażyna Wojtkowska-Łodej, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, 2022

7. Zrównoważony rozwój lokalny : podstawy teoretyczne i działania praktyczne, Alicja Sekuła, Andrzej Miszczuk, Julia Wojciechowska-Solis, Joanna Nucińska, Stan prawny na 30 czerwca 2022 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022