Nowości w zbiorach – 2023-09-12

1. Audyty energetyczne : zastosowanie, wymagania, metody wykonania, Maciej Robakiewicz, Stan prawny:
31 maja 2022 r. + suplement na dzień: 28 lutego 2023r.,
Polcen Sp. z.o.o., 2023

2. Energetyka odnawialna, Nick Jelley, Wydanie I, PWN, 2022

3. Inwestycyjny proces budowlany : krok po kroku : przygotowanie, projektowanie, budowanie, przekazanie
do użytkowania
, Kornela Grotha, Stan prawny: 25 kwietnia 2022 r., Polcen Spółka z o.o., 2022

4. Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych, Michał A. Glinicki, Wydanie I, PWN, copyright 2019

5. Nasypy budowlane, Agnieszka Dąbska, Stanisław Pisarczyk, Paweł Popielskim, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2022

6. O utrzymaniu ruchu w zakładach produkcyjnych, Marek Wiktor Szelerski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo
i Handel Książkami “KaBe” s.c., 2023

7. Odnawialne źródła energii w logistyce, redakcja naukowa Monika Ziółko, Dorota Dziedzic, Wydanie I, CeDeWu, 2022

8. Projektowanie przegród zewnętrznych budynków o niskim zużyciu energii :obliczenia fizykalne przegród zewnętrznych i ich złączy w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021r., Krzysztof Pawłowski, Stan prawny 1 styczeń 2021, Grupa Medium, 2021

9. Stolarstwo meblowe i artystyczne z rysunkami i przykładami w tekście, opracował: M. Kurczewski, mistrz stolarski, PolskaKsięgarnia.pl, 2023

10. Świadectwa energetyczne budynków : zastosowanie, wymagania, metody wykonania, Maciej Robakiewicz, Stan prawny: 31 lipca 2023, Polcen, 2023

11. Zarządzanie procesowe w organizacjach : podejście klasyczne i nowe koncepcje, Agnieszka Bitkowska, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021