Nowości w zbiorach – 2023-09-16

1. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi, Małgorzata Ćwiek, Paweł Ulman, Agnieszka Wałęga, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, 2022

2. Kryzys migracyjny oraz kryzys uchodźczy w Polsce, pod redakcją Roberta Mirona Staniszewskiego, Dom Wydawniczy Elipsa, 2023

3. Ochrona wód podziemnych w Polsce, Józef Górski, Wydanie I. – dodruk, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022

4. Opodatkowanie nieruchomości w Polsce na tle wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej : koncepcje przekształceń, Paweł Felis, Leszek Patrzałek, Agnieszka Bem, Michał Bernardelli, Elżbieta Malnowska-Misiąg, Jarosław Olejniczak, Milena Kowalska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2023

5. Osoby młode na rynku pracy, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Wydawnictwo UEP. Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu, 2023

6. Trendy konsumpcyjne na rynku żywności : wybrane zagadnienia, Eugenia Czernyszewicz, Agnieszka Komor, Sebastian Białoskurski, Wioletta Wróblewska, Joanna Pawlak, Anna Goliszek, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 2022

7. Wpływ materiałów stosowanych do budowy i renowacji przewodów na jakość wody do spożycia, Michał Zielina, Wydawnictwo PK, 2023

8. Wprowadzenie do optymalizacji, Andrzej Ameljańczyk, Wydanie I, Wojskowa Akademia Techniczna, 2021