Nowości w zbiorach – 2023-09-17

1. Dobro dziecka w ujęciu indywidualistycznym i wspólnotowym, Karolina Mendecka, Wydanie I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023

2. Influencer Marketing : potencjał cyfrowych twórców w kształtowaniu relacji konsumentów z markami, Anna Łaszkiewicz, Wydanie I, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022

3. Inwestycje przedsiębiorstw w niepewnych warunkach rynkowych, Ewelina Nawrocka, Krzysztof Szczepaniak, Katarzyna Welzant, Anna Wojewnik-Filipkowska, Wydanie I, Stan prawny na 30 czerwca 2022 r., CeDeWu, 2022

4. Koprodukcja usług społecznych źródłem osobistej i społecznej produktywności osób starszych : studium socjologiczne na przykładzie beneficjentów Programu Wieloletniego “Senior+”, Grzegorz Gawron, Wydanie I, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2023

5. Marketing miejsc : ujęcie przestrzenne, Jacek Rudewicz, Paweł Czapliński, Wydanie I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2023

6. Planowanie i rozwój nowych produktów : aspekty strategiczne, techniczne i marketingowe, Marek Wirkus, Anna M. Lis (red.), Wydanie III, CeDeWu, 2023

7. Prawo handlowe, redakcja naukowa Piotr Nazaruk,  Stan prawny na 1 marca 2023 r., Wolters Kluwer, 2023

8. Prawo karne : wykład akademicki / redakcja naukowa Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz, Wydanie 2, Stan prawny na 1 maja 2023 r., Wolters Kluwer, 2023

9. Prawo pracy przed egzaminem, Izabela Florczak, Katarzyna Jaworska, Anna Piszczek, Katarzyna Serafin, Stan prawny na 1 czerwca 2023 r., Wolters Kluwer, 2023

10. Prawo spadkowe, Hanna Witczak, Agnieszka Kawałko, Wydanie 6 zmienione i uzupełnione, Wydawnictwo
C. H. Beck, 2023

11. Prawo zamówień publicznych, Maciej Lubiszewski, Wydawnictwo C. H. Beck, 2023

12. Proces karny : zarys systemu, Stanisław Waltoś, Piotr Hofmański. Wydanie 16, Stan prawny na 1 maja 2023 r. z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie m.in. 1 października 2023 r., Wolters Kluwer, 2023

13. Ubezpieczenia społeczne : repetytorium, Grażyna Szyburska-Walczak,, Wydanie 4, Stan prawny na 14 lutego 2023 r., Wolters Kluwer, 2023

14. Zarządzanie zasobami ludzkimi wrażliwe na różnorodność, Ewa Mazur-Wierzbicka, Anna Wieczorek-Szymańska, Wojciech Leoński, Wydanie I, CeDeWu, 2022