Nowości w zbiorach – 2023-09-18

1. Ciemna strona marketingu, Jarosław Woźniczka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2023

2. Finanse osobiste, Andrzej Dorosz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2023

3. Inteligentne miasta, Daniela Szymańska, PWN, 2023

4. Konsumpcja w czasach pandemii : jak kryzys spowodowany pandemią COVID-19 zmienił zachowania konsumentów ?, Paweł Chlipała, Agnieszka Żbikowska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2022

5. Model biznesu w środowisku Smart World, Anna Adamik, Sandra Grabowska, Sebastian Saniuk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2023

6. Zarządzanie : nowe otwarcie, Andrzej K. Koźmiński, Dariusz Jemielniak, Dominika Latusek-Jurczak, Anna Pikos, Wydanie I, Poltext, 2023

7. Zarządzanie cyklem życia produktu, Krzysztof Santarek, Jan Duda, Sylwester Oleszek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2022