Nowości w zbiorach – 2023-09-20

1. Controlling dla menedżerów, Edward Nowak (red.), Wydanie III, CeDeWu, 2023

2. Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast, redakcja naukowa Anna Szelągowska, Wydanie II zmienione, CeDeWu, 2023

3. Postępowanie administracyjne : przed egzaminem, redakcja naukowa Monika Augustyniak, Stan prawny
na 1 lipca 2023 r.,
Wolters Kluwer, 2023

4. Postępowanie karne : przed egzaminem, Kazimierz J. Leżak, Stan prawny na 1 września 2022 r., Wolters Kluwer, 2022

5. Prawo rodzinne i opiekuńcze : przed egzaminem, Joanna Zajączkowska-Burtowy, Stan prawny na 10 listopada 2022 r., Wolters Kluwer, 2023

6. Prawo rzymskie : przed egzaminem / Grzegorz Blicharz, Joanna Kruszyńska-Kola. Warszawa : Wolters Kluwer, 2023

7. Prawo spadkowe : przed egzaminem, Agnieszka Skorupka, Stan prawny na 1 października 2022 r., Wolters Kluwer, 2023

8. Prawo spółek handlowych : przed egzaminem, Elwira Marszałkowska-Krześ, Emilia Gil, Stan prawny na 1 lipca 2023 r., Wolters Kluwer, 2023

9. Wstęp do ekonomii, Andrzej Łuczyszyn, CeDeWu, 2023

10. Zdrowie publiczne : wymiar społeczny i ekologiczny, redakcja naukowa Stanisława Golinowska i in., Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022