Nowości w zbiorach – 2022-07-11

1. Geologia inżynierska dla praktyków budownictwa. T. 1, Podstawowe informacje o minerałach, skałach
i gruntach
, Iwona Dudko-Pawłowska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2020

2. Geologia inżynierska dla praktyków budownictwa. T. 2, Terenowe, laboratoryjne i kameralne prace geologiczno-inżynierskie, Magdalena Kowalska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2020

3. Inkluzja społeczna osób wykluczonych, Mariola Szewczyk-Jarocka, Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, 2020

4. Wyzwania polskiej polityki mieszkaniowej w dobie pandemii COVID-19, Marek Gruchelski, Marcin Gruchelski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie – Wydawnictwo im. Profesora Leszka J. Krzyżanowskiego, 2021