Nowości w zbiorach – 2022-06-07

1. Gospodarka światowa w dobie przesilenia : wybrane zagadnienia i aspekty, redakcja naukowa Ewa Zeman-Miszewska, Aleksandra Grabowska-Powaga, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021

2. Innowacje w rozwoju ekonomiczno-społecznym.T. 1, Ujęcie teoretyczne, Jan Burnewicz, Aleksandra Koźlak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021

3. Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego, redakcja naukowa Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski, Wydawnictwo Naukowe WSEI Innovatio Press, 2020

4. Międzynarodowe rynki energii, Jerzy Rembeza, Grzegorz Przekota, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2021

5. (Nie)intencjonalna polityka migracyjna Polski, Anita Adamczyk, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2021

6. Podmioty i powiązania w gospodarce światowej w obliczu pandemii COVID-19, redakcja naukowa Małgorzata Dziembała, Sylwia Talar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021

7. Polityka integracji imigrantów w Polsce : długofalowa strategia czy działania ad hoc?, Klaudia Gołębiowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa, 2022

8. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa konstrukcji obiektów budowlanych : monografia, redakcja naukowa Maciej Major, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021

9. Procesy integracyjne w gospodarce światowej : integracja w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Północnej i Południowej, Jerzy Grabowiecki, Agnieszka Piekutowska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021

10. Procesy integracyjne w gospodarce światowej : obszar byłego Związku Radzieckiego, Jerzy Grabowiecki, Monika Fiedorczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021

11. Przedsiębiorstwo w ujęciu kontraktowym, Adam Samborski. Stan prawny na dzień 15.04.2021 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021

12. Rodzina w cieniu eurosieroctwa czy eurosieroctwo w cieniu rodziny, Izabela Kiełtyk-Zaborowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021

13. Ubóstwo w Polsce i na świecie, Krzysztof Rejman, Bogusław Ślusarczyk, Instytut Naukowo-Wydawniczy “Spatium”, 2021

14. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Cz. 1., redakcja naukowa Zbigniew Ciekanowski, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2020

15. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Cz. 2 , redakcja naukowa Zbigniew Ciekanowski, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, 2021