Nowości w zbiorach – 2016-04-29

  1. Bankowość detaliczna, red. nauk. Jan Koleśnik, DIFIN, 2016
  2. Bieda i płeć. Sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej, Grażyna Firlit-Fesnak, ASPRA, 2015
  3. Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej, Paweł Machalski, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
  4. Fundusze unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet na lata 2014-2020, Rafał Kasprzak, Helion, 2016
  5. Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku. Czynniki wzrostu, Romuald I. Zalewski i in., PWE, 2015
  6. Przedsiębiorczość, produktywność i konkurencyjność regionów Polski, Janusz Korol, Przemysław Szczuciński, Ewa Kusideł, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
  7. Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Wyd. 2, Jolanta M. Szaban, DIFIN, 2016
  8. Testy do Policji. Poradnik kandydata 2015, Tomasz Bidermann, Oficyna24.Pl, 2015
  9. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce, red. Dorota Ostrowska, red. Paweł Jamróz, CeDeWu, 2016
  10. Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej, Małgorzata Michalewska-Pawlak, Aspra-Jr, 2015