Nowości w zbiorach – 2016-05-05

 1. O architekturze szkół wyższych w Polsce na początku XXI wieku, Tomasz Kapecki, Politechnika Krakowska, 2015
 2. Bezrobocie z perspektywy socjologicznej. Skrypt dla studentów, Anna Potasińska, UKSW, 2014
 3. Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji, red. Ewa Miklaszewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
 4. Młoda kobieta na rynku pracy. Szanse i ograniczenia rozwoju, Joanna Smyła, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015
 5. Narzędzia wsparcia internacjonalizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Perspektywa krajowa i regionalna, Marek Wróblewski, Leszek Kwieciński, PRESSCOM, 2015
 6. Nauka administracji, Zbigniew Cieślak, LexisNexis, 2012
 7. Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3, P. Turkowski,
  P. Sulik, ITB, 2015
 8. Skuteczność prawa zatrudnienia w Polsce. Wybrane aspekty, Barbara Godlewska-Bujok, Wydawnictwo Sejmowe, 2015
 9. Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Wyd.5, Joanna Bodio, Wolters Kluwer, 2016
 10. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część B Roboty wykończeniowe. Zeszyt 15 Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych, Dorota Piętka, ITB, 2016
 11. Wpływ procesów globalizacyjnych na kondycję rynku pracy w wybranych państwach UE, red. Maria Balcerowicz-Szkutnik, Uniwersytet Ekonomiczny
  w Katowicach, 2015
 12. Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego, Agata Hryc-Ląd, Wiedza i Praktyka, 2015