Opracowania tematyczne – KŁADKI DLA PIESZYCH

Drukuj
WYDAWNICTWA ZWARTE:

DZIAŁ 252.2 –  DROGI – BUDOWA

Budownictwo komunikacyjne : podręcznik / pod red. Jana Marszałka ; [zespół aut. Jan Marszałek, Wiesław Młodożeniec, Stanisław Stancewicz, Andrzej Wolniewicz, Krzysztof Duda]
Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2014, s. 370 (Rozdz. 5.9.5 – Obciążenie tłumem pieszych
i obciążenie kładek pieszo-rowerowych
)
Sygnatura 252.2

DZIAŁ 253 – MOSTY

Analiza statyczna kładki dla pieszych typu Helix / Michał Gałuszka, Henryk Ciurej, Michał Betlej [w:] Mosty : przemiany w projektowaniu i technologiach budowy : Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe, Wrocław, 28-29 listopada 2017 / [redakcja tomu Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk] ; Politechnika Wrocławska. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego. Katedra Mostów i Kolei, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017, s. 443-450
Sygnatura 253

Kładka przez San w Przemyślu : niekonwencjonalna konstrukcja i technologia / Tomasz Siwowski, Artur Wysocki [w:] Mosty : przemiany w projektowaniu i technologiach budowy : Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe, Wrocław, 28-29 listopada 2017 / [redakcja tomu Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk] ; Politechnika Wrocławska. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego. Katedra Mostów
i Kolei, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017, s. 197-204
Sygnatura 253

Koncepcja konkursowa mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę w Warszawie / Jan Biliszczuk, Robert Toczkiewicz, Bolesław Stelmach, Piotr Gniewek [w:] Mosty : przemiany w projektowaniu i technologiach budowy : Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe, Wrocław, 28-29 listopada 2017 / [redakcja tomu Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk] ; Politechnika Wrocławska. Wydział Budownictwa Lądowego
i Wodnego. Katedra Mostów i Kolei, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017, s. 205-211
Sygnatura 253

Koncepcja projektowa kładki dla pieszych na wyspę Ołowiankę w Gdańsku / Paweł Hawryszków, Wojciech Zielichowski-Haber, Aleksandra Rutecka-Blimke, Anna Zachariasz [w:] Mosty : przemiany
w projektowaniu i technologiach budowy : Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe, Wrocław, 28-29 listopada 2017
 / [redakcja tomu Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk] ; Politechnika Wrocławska. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego. Katedra Mostów i Kolei, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017, s. 213-220
Sygnatura 253

Mosty dla pieszych / Andrzej Flaga
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011
Sygnatura 253

Mosty wstęgowe / Jan Biliszczuk, Jan Bień, Wojciech Barcik, Paweł Hawryszków, Artur Tukendorf, Kamil Tukendorf
Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2016
Sygnatura 253

Mosty z kompozytów FRP : kształtowanie, projektowanie, badania / Tomasz Siwowski
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018, s. 180-195 (Rozdz. 4.3 – Kładki dla pieszych),
s. 574-580 (Rozdz. 9.1 – Kładki dla pieszych)
Sygnatura 253

Projektowanie stalowych kładek dla pieszych / Jan Bliszczuk [et al.]
Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2007
Sygnatura 253

Propozycje wytycznych badań dynamicznych kładek dla pieszych / Paweł Hawryszków [w:] Mosty : przemiany w projektowaniu i technologiach budowy : Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe, Wrocław, 28-29 listopada 2017 / [redakcja tomu Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk] ; Politechnika Wrocławska. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego. Katedra Mostów i Kolei, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej
Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017, s. 123-138
Sygnatura 253

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE:

Analiza drgań kładki kompozytowej wywołanych działaniem wiatru / Bartosz Sobczyk, Jacek Chróścielewski, Wojciech Witkowski // Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. – 2015, nr 1,
s. 91-101

Badania dynamiczne podwieszonej kładki dla pieszych w Rzeszowie / Lucjan Janas, Rafał Basiaga // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – 2010, z. 57, nr 2,
s. 5-19

Badania modułowej kładki dla pieszych do zabezpieczenia sytuacji kryzysowych / Zbigniew Kamyk, Cezary Śliwiński, Krzysztof Dudek, Piotr Krysiak // Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe. – 2016, nr 4,
s. 15-25

Badania odbiorcze śląskich kładek dla pieszych / Marek Salamak,  Piotr Łaziński // Drogi : lądowe, powietrzne, wodne. – 2008, nr 10, s. 74-81

Brama Poznania. Cz. 2 : wyzwania konstrukcyjne wynikające z wizji architektonicznej / Marcin Matoga // Builder. – 2017, nr 4, s. 78-82

Charakterystyki dynamiczne lekkich kładek wiszących i podwieszonych / Jarosław Bęc, Andrzej Flaga, Tomasz  Michałowski, Jerzy Podgórski // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika. – 1999,
z. 52, s. 365-370

Dwa przykłady kładek typu landmark usytuowanych na obszarach miast / Przemysław Prabucki, Piotr Woźny, Jerzy Onysyk, Jan Biliszczuk // Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele. – 2014, nr 1, s. 62-63

Eksperymentalna analiza modalna kładki dla pieszych / Jarosław Bednarz // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe. – 2016, nr 12, s. 817-821

Interakcja inercyjnych obciążeń ruchomych i kładki dla pieszych / Henryk Ciurej // Czasopismo Techniczne. Budownictwo. – 2012, tom R. 109, z. 1-B, s. 3-26

Kładka dla pieszych systemu Allround / Mariusz Pietrzak // Inżynier Budownictwa. – 2016, nr 3, s. 114-116

Kładka dla pieszych w ciągu alei Piłsudskiego w Rzeszowie / Artur Wysocki // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. – 2011, nr 2, s. 76-77

Kładka przez Wisłę w Krakowie : cechy dynamiczne i ich wpływ na ostateczną formę konstrukcyjną obiektu / Krzysztof Żółtowski Tomasz Romaszkiewicz // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – 2011, z. 58, nr 1, s. 449-459

Kładka w Gaju nad zakopianką // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. – 2016, nr 1, s. 45

Kładka w Sromowcach Niżnych / Jan Biliszczuk,Paweł Hawryszków, Adam Maury, Mariusz Sułkowski, Mieczysław Węgrzyniak // Inżynier Budownictwa. – 2006, nr 12, s. 50-52

Kładki dla pieszych – kształtowanie i projektowanie / Marek Pańtak
http://www.izbudujemy.pl/artykuly/709/Kladki-dla-pieszych-8211-ksztaltowanie-i-projektowanie

Kładki dla pieszych … inne niż wszystkie / Dagmara Dobosz // Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele. – 2012, nr 1, s. 48-51

Kładki dla pieszych nad Zakopianką – inwestycja GDDKiA w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych / Mosty. – 2018, nr 1, s. 66-67

Kładki dla pieszych. Cz. 1 : parametry funkcjonalno-użytkowe / Marek Pańtak // Builder. – 2017, nr 11,
s. 42-46

Kładki dla pieszych. Cz. 2 : metodyka projektowania / Marek Pańtak // Builder. – 2017, nr 12, s. 44-47

Kładki dla pieszych. Cz. 3 : parametry analiz dynamicznych / Marek Pańtak // Builder. – 2018, nr 1, s. 46-48

Kładki dla pieszych. Cz. 4 : obciążenia dynamiczne / Marek Pańtak // Builder. – 2018, nr 2, s. 50-53

Kładki dla pieszych. Cz. 5 : projektowanie koncepcyjne / Marek Pańtak // Builder. – 2018, nr 3, s. 66-69

Kładki dla pieszych. Cz. 6: przykład projektowania koncepcyjnego / Mariusz Hebda // Builder. – 2018, nr 4, s. 60-64

Kompozyt przekładkowy GFRP z rdzeniem PET w powłokowej konstrukcji kładki dla pieszych / Jacek Chróścielewski, Marian Klasztorny, Mikołaj Miśkiewicz, Łukasz Pyrzowski, Magdalena Rucka, Kzrysztof Wilde // Budownictwo i Architektura. – 2014, vol. 13, nr 2, s. 183-190

Koncepcja architektoniczna podwieszonej, ruchomej kładki dla pieszych przez Motławę w Gdańsku / Paweł Hawryszków, Aleksandra Rutecka-Blimke, Anna Zachariasz, Wojciech Zielichowski-Haber // Mosty.
– 2018, nr 1, s. 58-61

Koncepcja modułowej kładki dla pieszych do zabezpieczenia sytuacji kryzysowych / Zbigniew Kamyk, Krzysztof Dudek // Logistyka. – 2014, nr 5, CD 1, s. 678-685

Kształtowanie architektoniczno–konstrukcyjne kładki dla pieszych przez Wisłę w Krakowie / Tomasz Siwowski, Piotr Żółtowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – 2011, z. 58, nr 1, s. 331-339

Kształtowanie obiektów mostowych ze stopów aluminium / Tomasz Siwowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – 2011, z. 58, nr 1, s. 341-352

Kształtowanie współczesnych drewnianych kładek dla pieszych / Henryk Zobel, Thakaa Alkhafaji // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – 2011, z. 58, nr 1,
s. 433- 448

Łukowa kładka dla pieszych podczas próbnego obciążenia / Jacek Chróścielewski, Anna Banaś, Maciej Malinowski, Mikołaj Miśkiewicz, Łukasz Pyrzowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – 2011, z. 58, nr 3, t. 3, s. 165-172

Łukowa kładka dla pieszych przez Wartę we Wronkach : zmiana konstrukcji w wyniku analiz dynamicznych / Żółtowski, Binczyk // Inżynieria Morska i Geotechnika. – 2014, nr 5, s 547-550

Most podwieszony – kreowanie przestrzeni i konsekwencje konstrukcyjne / Krzysztof Żółtowski // Builder. – 2017, nr 8, s. 76-79

Naziemna organizacja ruchu czy kładki i przejścia podziemne dla pieszych w miastach ? / Katarzyna Mossor, Aneta Słowik, Bartosz Tomczak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska. – 2017, nr 24, s. 145-256

Określanie poziomu tłumienia drgań w mostach i kładkach dla pieszych / Jacek Szulej, Paweł Ogrodnik // Budownictwo i Architektura. – 2016, vol. 15, nr 1, s.  95-103

Oprogramowanie Dlubal Software w projektach mostowych / Kociołek, A.  Mieszczak, M. // Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele. – 2015, nr 4, s. 78-79

Optymalizacja parametrów wielokrotnych, strojonych tłumików masowych na przykładzie kładki dla pieszych / Piotr Wielgos // Logistyka. – 2014, nr 6, CD nr 3, s. 11020-11029

Ostatnie polskie realizacje i projekty kładek dla pieszych / Jan Biliszczuk, Olga Szymczyk // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. – 2012, nr 1, s. 40-43

Pierścieniowa kładka dla pieszych w Rzeszowie / Agata Sumara // Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele.
– 2011, nr 6, s. 66-68

Pierwsza w Polsce kładka pieszo-jezdna o konstrukcji wstęgowej z betonu sprężonego / Andrzej Krupa, Roman Rogowski, Bogusław Markocki // Biuletyn Informacyjny ZMRP. – 2014, nr 1, s. 2-4

Plan spawania stalowej kładki dla pieszych. I / Jacek Słania / Przegląd Spawalnictwa. – 2012, nr 2, s. 20-23

Plan spawania stalowej kładki dla pieszych. II / Jacek Słania / Przegląd Spawalnictwa. – 2012, nr 2, s. 24-28

Powłokowa kompozytowa kładka dla pieszych o konstrukcji przekładkowej / Jacek Chróścielewski, Mikołaj Miśkiewicz, Krzysztof Wilde, Marian Klasztorny, Roman Romanowski // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska. – 2014, nr 18, s. 7-15

Problemy dynamiki kładki dla pieszych będącej w stanie montażu / Władysław Mironowicz, Tomasz Zając // Czasopismo Techniczne. Budownictwo. – 2010, R. 107, z. 3-B, s. 153-160

Problemy eksploatacji kładek dla pieszych w południowej Polsce / Tomasz Michałowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – 2012, z. 59, nr 3, t. 4,
s. 419-426

Projekt remontu kładki dla pieszych z uwzględnieniem redukcji dużej wrażliwości dynamicznej / Arkadiusz Madaj, Krzysztof Pokorski, Łukasz Szuba // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska. – 2010, nr 8, s. 203-213

Projekty konkursowe nowych kładek dla pieszych przez Wisłę w Krakowie / Tomasz Siwowski // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – 2011, z. 58, nr 2, s. 357-370

Propozycja kratowych kładek dla pieszych z kształtowników zamkniętych / Tomasz Kaczmarek, Grzegorz Frej // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – 2011, z. 58,
nr 1, s. 172-178

Przebudowa zwodzonych kładek pieszo-rowerowych – wybrane zagadnienia / Katarzyna Mossor , Bartosz Tomczak, Wojciech Wawrzyniak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska. – 2018, nr 26, s. 123-136

Rekordowa konstrukcja mostowa z drewna klejonego / Jan Biliszczuk, Paweł Hawryszków, Adam Maury, Mariusz Sułkowski, Mieczysław Węgrzyniak / Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. – 2007, nr 3,
s. 36-39

Remont i częściowa odbudowa kładki pieszej przez rzekę Rabę, w perspektywie krajobrazowo-kulturowo-inżynierskiej / Marcin Furtak // Przestrzeń i Forma. – 2011, nr 16, s. 577-588

Ruchoma kładka jak „statek” – konkursowa koncepcja obrotowej kładki dla pieszych przez rz. Motławę
na wyspę Ołowiankę w Gdańsku
/ Bogusław Markocki // Mosty. – 2014, nr 2, s. 40-43

Stateczność kładki dla pieszych w świetle przepisów normowych / Łukasz Żmuda-Trzebiatowski, Piotr Iwicki // Logistyka. – 2015, nr 4, CD 2, s. 7079-7085

Weryfikacja doświadczalna parametrów dynamicznych mostów dla pieszych / Tomasz Lipecki, Jarosław Bęc, Karolina Błaszczuk, Dariusz Czerski, Michał Kowalik, Rafał Selwa // Logistyka. – 2014, nr 6, CD 3, s. 6762-6771

Współczesne kładki dla pieszych / Marek Pańtak // Inżynier Budownictwa. – 2015, nr 7-8, s. 75-81

Współczesne kładki dla pieszych – cz. I – kładki z betonu / Tomasz Siwowski // Inżynier Budownictwa.
– 2020, nr 7-8, s. 68-70

Współczesne kładki dla pieszych – cz. II – kładki stalowe / Tomasz Siwowski // Inżynier Budownictwa.
– 2020, nr 9, s. 72-77

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

Budownictwo, Technologie, Architektura

Beton w parze z teorią i praktyką / Marek Pańtak // Budownictwo, Technologie, Architektura. – 2014, nr 4, s. 49-53

Architektura polskich mostów podwieszonych / Jan Biliszczuk, Wojciech Barcik // Budownictwo, Technologie, Architektura. – 2008, nr 3, s. 38-41

Builder

Kładki dla pieszych. Część 3 : konstrukcje estetyczne i funkcjonalne / Marek Pańtak // Builder. – 2015, nr 2, s. 14-16

Kładki dla pieszych. Część 2 : wytyczne projektowania architektonicznego / Marek Pańtak // Builder.
– 2015, nr 1, s. 16-19

Kładki dla pieszych. Część 1 : konstrukcje estetyczne i funkcjonalne – tendencje projektowe / Marek Pańtak // Builder. – 2014, nr 12, s. 18-20

Wykorzystanie narzędzi BIM w projektowaniu kładki dla pieszych z modyfikowanego drewna
o zwiększonej wytrzymałości
/ Stefan Pradelok, Krzysztof Piotrowski, Katarzyna Cesarz-Andraczke, Piotr Sakiewicz, Dawid Brzezowski, Kamil Korus, Artur Nowak, Jacek Łanuszewski, Piotr Opara // Materiały Budowlane. – 2019, nr 9, s. 68-70

Drogownictwo

Innowacyjna kładka dla pieszych w Lublinie / Sławomir Karaś, Krzysztof Gnyp // Drogownictwo. – 2021, nr 3,
s. 77-88

Kilka uwag na temat obiektów mostowych z drewna klejonego / Lucjan Janas // Drogownictwo. – 2017,
nr 12, s. 397-400

Londyńskie kładki – małe, a fascynujące / Andrzej Stańczyk // Drogownictwo. – 2015, nr 12, s. 419-423

Londyński Millennium Bridge po latach / Andrzej Stańczyk // Drogownictwo. – 2012, nr 7-8, s. 268-270

Inżynieria i Budownictwo

Do trzech razy sztuka – niestabilność dynamiczna mostu dla pieszych w Squibb Park przy Moście Brooklińskim / Mateusz Bocian, Bronisław Czaplewski // Inżynieria i Budownictwo. – 2022, nr 1-2, s. 58-61

Badania dynamiczne łukowej kładki dla pieszych dużej rozpiętości / Paweł Hawryszków // Inżynieria
i Budownictwo. – 2022, nr 1-2, s. 62-67

Pierwsze polskie kładki podwieszane i współczesne problemy ich eksploatacji / Przemysław Jakiel, Piotr Olczyk // Inżynieria i Budownictwo. – 2021, nr 11-12, s. 535-546

Analiza wyboczeniowa kładki pieszo-rowerowej / Daniel Kwiecień // Inżynieria i Budownictwo. – 2021,
nr 11-12, s. 562-564

Kładka dla pieszych Arroyo w Kaliforni / Karolina Michalak// Inżynieria i Budownictwo. – 2021, nr 11-12, s. 590

Kładka dla pieszych w Fort Worth w stanie Teksas / Karolina Michalak // Inżynieria i Budownictwo. – 2021,
nr 9-10, s. 476

Kładka dla pieszych w Wenecji z prefabrykatów wykonanych w technologii druku 3D / Karolina Michalak // Inżynieria i Budownictwo. – 2021, nr 9-10, s. 510

Pierwsza na świecie stalowa kładka dla pieszych wykonana w technologii druku 3D / Karolina Michalak // Inżynieria i Budownictwo. – 2021, nr 8, s. 385

Tłumienie drgań i wybrane metody modyfikacji parametrów dynamicznych stalowych kładek dla pieszych / Marek Pańtak, Kinga Marecik // Inżynieria i Budownictwo. – 2021, nr 5-6, s. 254-263

Kładki jako elementy infrastruktury zwiększające bezpieczeństwo pieszych / Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk, Przemysław Prabucki, Robert Toczkiewicz, Mariusz Sułkowski, Jacek Szczepański // Inżynieria
i Budownictwo. – 2020, nr 6, s. 269-273

Krajowe perspektywy budowy obiektów mostowych z kompozytów polimerowych / Tomasz Siwowski // Inżynieria i Budownictwo. – 2018, nr 5, s. 244-248

Koncepcja kładki Berdychowskiej przez Wartę w Poznaniu / Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk, Marco Teichgraeber, Anita Luniak, Joanna Ways // Inżynieria i Budownictwo. – 2018, nr 5, s. 279-281

O dynamice i kryteriach oceny komfortu użytkowania kładek dla pieszych / Marek Pańtak // Inżynieria
i Budownictwo. – 2018, nr 2, s. 81-83

Charakterystyki dynamiczne kładki dla pieszych z przyczółkami zintegrowanymi / Marek Pańtak, Bogusław Jarek // Inżynieria i Budownictwo. – 2017, nr 11, s. 598-601

Analiza dynamiczna kładki dla pieszych w Malborku / Joanna Pawelec // Inżynieria i Budownictwo. – 2017, nr 10, s. 547-548

Badania z zakresu komfortu odczuwania drgań przez pieszych na kładkach / Paweł Hawryszków // Inżynieria i Budownictwo. – 2016, nr 9, s. 505-509

Projekt kładki wstęgowej przez rzekę Bug w Niemirowie / Jan Biliszczuk // Inżynieria i Budownictwo.
– 2015, nr 12, s. 644-648

O zagadnieniach motoryki ruchu człowieka w kontekście dynamicznego oddziaływania pieszych
na kładki
/ Paweł Hawryszków // Inżynieria i Budownictwo. – 2015, nr 10, s. 564-565

Analiza statyczno-wytrzymałościowa i dynamiczna stalowej kładki dla pieszych uszkodzonej pojazdem ponadgabarytowym / Jerzy Onysyk, Krzysztof Sadowski, Przemysław Prabucki // Inżynieria i Budownictwo. – 2015, nr 9, s. 496-499

Drgania jako stan graniczny użytkowalności kładek dla pieszych / Marek Pańtak // Inżynieria
i Budownictwo. – 2015, nr 9, s. 502-505

Modernizacja kładki dla pieszych na stacji kolejowej Krzyż / Janusz Hołowaty, Dariusz Jurkowski, Gabor Zimny // Inżynieria i Budownictwo. – 2015, nr 5, s. 231-233

Koncepcja procedur badawczych kładek dla pieszych pod obciążeniem dynamicznym / Paweł Hawryszków // Inżynieria i Budownictwo. – 2015, nr 4, s. 193-197

Analiza oddziaływania wiatru na mosty dla pieszych / Łukasz Flaga // Inżynieria i Budownictwo. – 2015,
nr 1, s. 24-29

Ujęcie obliczeniowe turbulentnego oddziaływania wiatru na smukłe kładki dla pieszych / Agnieszka Porowska, Andrzej Flaga // Inżynieria i Budownictwo. – 2015, nr 1, s. 30-36

Dwa przykłady kładek typu landmark usytuowanych na obszarach miast / Przemysław Prabucki, Piotr Woźny, Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk // Inżynieria i Budownictwo. – 2014, nr 8, s. 427-428

Koncepcja kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w Niemirowie / Jan Biliszczuk, Artur Tukendorf, Kamil Tukendorf // Inżynieria i Budownictwo. – 2013, nr 11, s. 582-585

Ocena kryteriów komfortu wibracyjnego podwieszonej kładki dla pieszych i rowerzystów w Pcimiu / Izabela J. Murzyn, Marek Pańtak // Inżynieria i Budownictwo. – 2013, nr 9, s. 493-496

Zintegrowane łukowe obiekty mostowe / Jiři Stráský, Tomaš  Romportl, Petr Kocourek, Adam  Żmuda // Inżynieria i Budownictwo. – 2013, nr 7-8, s. 383-386

Okrągła kładka dla pieszych w centrum Rzeszowa / Tomasz Siwowski, Artur Wysocki // Inżynieria
i Budownictwo. – 2013, nr 7-8, s. 387-391

Projekt nowej kładki dla pieszych przez Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim / Wojciech Barcik, Jacek Szczepański, Joanna Styrylska, Jan Biliszczuk // Inżynieria i Budownictwo. – 2013, nr 7-8, s. 392-396

Identyfikacja parametrów modalnych kładki dla pieszych przy użyciu wzbudzenia impulsowego / Magdalena Rucka, Łukasz  Żmuda-Trzebiatowski // Inżynieria i Budownictwo. – 2013, nr 7-8, s. 412-415

Nietypowy montaż kładki dla pieszych przez Wisłę w Krakowie / Tomasz Siwowski, Artur Wysocki // Inżynieria i Budownictwo. – 2012, nr 9, s. 488-493

Analiza statyczna nowej kładki dla pieszych obok stadionu na EURO 2012 we Wrocławiu / Edmund Budka, Adam Stempniewicz, Paweł Wątroba, Wojciech Lorenc, Jan Piwoński // Inżynieria i Budownictwo.
– 2012, nr 4, s. 213-216

Współczesne rozwiązania kładek dla pieszych na międzynarodowej konferencji Footbridge 2011
we Wrocławiu
/ Jan Biliszczuk, Hanna Onysyk // Inżynieria i Budownictwo. – 2012, nr 3, s. 167-171

Mosty o konstrukcji cięgnowej zaprojektowane przez biuro projektów w Brnie / Jiři Stráský // Inżynieria
i Budownictwo. – 2012, nr 2, s. 91-99

Koncepcja kładki dla pieszych o konstrukcji tensegrity w Magdalece koło Warszawy / Bogusław Markocki, Radosław Oleszek // Inżynieria i Budownictwo. – 2011, nr 10, s. 553-557

Projekt konstrukcji stalowej kładki pieszo-rowerowej Kazimierz-Ludwinów przez Wisłę w Krakowie / Jan Biliszczuk, Tomasz Kamiński, Robert Toczkiewicz // Inżynieria i Budownictwo. – 2011, nr 7/8, s. 403-407

Konstrukcja nowej kładki dla pieszych przez Wisłę w Krakowie / Tomasz Siwowski, Piotr Żółtowski // Inżynieria i Budownictwo. – 2011, nr 7/8, s. 407-411

Projekt kładki dla pieszych podwieszonej do dwukrzywiznowej struktury prętowej / Ryszard Drozdowicz, Marcin Jastrzębski // Inżynieria i Budownictwo. – 2011, nr 5, s. 288-290

Wpływ technologii i rozwiązania materiałowego na czas realizacji kładek średniej rozpiętości
dla pieszych
/ Edward Marcinków // Inżynieria i Budownictwo. – 2011, nr 4, s. 183-186

Wyznaczanie parametrów tłumienia drgań mostów i kładek dla pieszych / Andrzej Flaga, Jacek Szulej // Inżynieria i Budownictwo. – 2010, nr 8, s. 434-438

Dynamiczne oddziaływanie wiatru na dwa mosty dla pieszych przez Wisłę w Krakowie / Tomasz Lipecki, Jarosław Bęc, Andrzej Flaga, Grzegorz Bosak // Inżynieria i Budownictwo. – 2010, nr 8, s. 420-425

Koncepcja kładki dla pieszych w Wiśle / Ewa Pik, Beata Stankiewicz // Inżynieria i Budownictwo. – 2010,
nr 4, s. 217-219

O kładce dla pieszych wzorowanej na projekcie mostu Leonarda da Vinci / Janusz Rymsza // Inżynieria
i Budownictwo. – 2009, nr 11, s. 639-641

Kładka „Wężowisko” w Jadwisinie koło Zegrza / Jan Biliszczuk, Paweł Hawryszków, Mariusz Sułkowski // Inżynieria i Budownictwo. – 2009, nr 1-2, s. 46-48

Stalowa, łukowa kładka dla pieszych z podwieszonym pomostem z kompozytów polimerowych / Bartłomiej Grotte, Wojciech Karwowski, Przemysław Mossakowski, Marcin Wróbel, Henryk Zobel, Piotr Żółtowski // Inżynieria i Budownictwo. – 2009, nr 1-2, s. 69-73

Badania dynamiczne kładki dla pieszych o pomoście kompozytowym / Arkadiusz Madaj, Krzysztof Sturzbecher, Witold Wołowicki // Inżynieria i Budownictwo. – 2009, nr 1-2, s. 85-88

Kładka dla pieszych nad Cybiną w Poznaniu / Arkadiusz Madaj, Krzysztof Sturzbecher, Witold Wołowicki // Inżynieria i Budownictwo. – 2009, nr 1-2, s. 89-92

Podwieszona kładka dla pieszych z drewna klejonego w Sromowcach Niżnych / Jan Biliszczuk, Paweł Hawryszków, Mieczysław Węgrzyniak, Adam Maury, Mariusz Sułkowski // Inżynieria i Budownictwo. – 2008, nr 1-2, s. 5-8

Badania dynamiczne kładki dla pieszych w Sromowcach Niżnych / Paweł Hawryszków // Inżynieria
i Budownictwo. – 2008, nr 1-2, s. 9-13

Analiza wiszącego mostu pieszo-rowerowego z pomostem wstęgowym / Sławomir Chrapek, Marek Salamak // Inżynieria i Budownictwo. – 2008, nr 1-2, s. 63-68

Analiza wpływu sprzężeń aerodynamicznych na odpowiedź dynamiczną lekkich kładek dla pieszych / Grzegorz Bosak, Andrzej Flaga // Inżynieria i Budownictwo. – 2007, nr 1, s. 36-38

Analiza podatności aerodynamicznej różnych mostów dla pieszych / Tomasz Michałowski, Andrzej Flaga // Inżynieria i Budownictwo. – 2006, nr 12, s. 673-676

Studium zastosowania kratowego dźwigara przestrzennego w kładkach dla pieszych / Bartosz Hopke, Krzysztof Żółtowski // Inżynieria i Budownictwo. – 2006, nr 10, s. 537-540

Krzywe komfortu wibracyjnego w odniesieniu do mostów dla pieszych wg normy ISO/CD 10137:2005
i propozycje własne
/ Marek Pańtak, Andrzej Flaga // Inżynieria i Budownictwo. – 2006, nr 10, s. 541-547

O kładkach dla pieszych nagrodzonych w konkursie czasopisma „Bridge Design & Engineering” / Paweł Hawryszków // Inżynieria i Budownictwo. – 2006, nr 10, s. 571-573

Kładka dla pieszych nad rzeką Vire w Saint-Lô we Francji / Zbigniew Koszut // Inżynieria i Budownictwo.
– 2006, nr 7/8, s. 433-435

Mosty podwieszone i wiszące w Chorwacji / Zvonimir Maric, Zlatko Savor // Inżynieria i Budownictwo.
– 2006, nr 7/8, s. 448-450

Redukcja drgań wiszącej kładki dla pieszych z wykorzystaniem tłumików masowych / Frank Dalmer, Wiesław Fiebig, Jacek Grosel, Józef Rabiega // Inżynieria i Budownictwo. – 2006, nr 1, s. 14-17

Analiza drgań kładki dla pieszych projektowanej w Katowicach, spowodowanych przez ludzi w różnych warunkach ich aktywności / Andrzej Flaga, Grzegorz Bosak, Marek Pańtak // Inżynieria i Budownictwo.
– 2005, nr 12, s. 685-690

Wrażliwość podwieszonych kładek dla pieszych na wzbudzenia dynamiczne / Czesław Machelski, Wojciech Barcik, Paweł Hawryszków, Janusz Tadla, Jan Biliszczuk // Inżynieria i Budownictwo. – 2005, nr 10, s. 562-569

Kładka dla pieszych nad autostradą A4 w Rudzie Śląskiej / Jan Biliszczuk, Wojciech Barcik, Janusz Klowan, Jerzy Rudze // Inżynieria i Budownictwo. – 2005, nr 4, s. 187-190

O naprawie zabytkowej kładki dla pieszych w Politechnice Lwowskiej / Wiktor Kwasza, Bohdan Hnidec, Aleksander  Panczynko // Inżynieria i Budownictwo. – 2005, nr 4, s. 200-201

Badania kratownicowej kładki z kompozytu polimerowego zbrojonego włóknem szklanym / Henryk Zobel, Wojciech Karwowski, Krzysztof Żółtowski Andrzej Kozakiewicz // Inżynieria i Budownictwo. – 2005, nr 4, s. 202-206

O niektórych sposobach tłumienia drgań kładek dla pieszych / Paweł Hawryszków // Inżynieria
i Budownictwo. – 2005, nr 1, s. 17-22

Kryteria komfortu w projektowaniu kładek dla pieszych / Andrzej Flaga, Marek Pańtak // Inżynieria
i Budownictwo. – 2004, nr 5, s. 253-258

Budowa kładki Piaskowej przez Odrę we Wrocławiu / Jan Biliszczuk, Jerzy Rudze, Patryk Stempin, Piotr Wachulec // Inżynieria i Budownictwo. – 2004, nr 1-2, s. 26-28

Przebudowa kładki Żabiej przez Odrę we Wrocławiu / Józef Rabiega // Inżynieria i Budownictwo. – 2004, nr 1-2, s. 78-82

Kładka Milenijna w Londynie : problem drgań i jego rozwiązanie / Janusz Tadla // Inżynieria i Budownictwo. – 2004, nr 1-2, s. 99-104

Kładki dla pieszych na terenie międzynarodowej wystawy ogrodniczej w Rostoku / K.D. // Inżynieria
i Budownictwo. – 2003, nr 12, s. 717

Budowa kładki Słodowej przez Odrę we Wrocławiu / Jan Biliszczuk, Wojciech Barcik, Przemysław Prabucki, Jerzy Rudze, Adam Woźniak // Inżynieria i Budownictwo. – 2003, nr 9, s. 475-480

Kładki dla pieszych nad autostradami i drogami ekspresowymi / Wojciech Trochymiak, Mariusz Kaczyński // Inżynieria i Budownictwo. – 2003, nr 9, s. 494-500

O działaniach tłumu na kładki dla pieszych / Jan Biliszczuk, Paweł Hawryszków, Krzysztof Szczepanik, Patryk Stempin // Inżynieria i Budownictwo. – 2003, nr 8, s. 440-445

Kładka z kompozytu polimerowego zbrojonego włóknem szklanym / Henryk Zobel, Wojciech Karwowski, Marcin Wróbel // Inżynieria i Budownictwo. – 2003, nr 2, s. 107-108

Nowa kładka dla pieszych w Tour we Francji / Hanna Michalak // Inżynieria i Budownictwo. – 2002, nr 10,
s. 592

Badania i ocena cech dynamicznych podwieszonej kładki dla pieszych usytuowanej w sąsiedztwie stadionu sportowego / Jerzy Weseli, Andrzej Radziecki, Marek Salamak, Adam Silarski // Inżynieria
i Budownictwo. – 2002, nr 3-4, s. 188-192

Zastosowanie macierzy wpływu w projektowaniu kładki podwieszonej / Czesław Machelski // Inżynieria
i Budownictwo. – 2002, nr 3-4, s. 201-203

Obrotowy Most Milenijny dla pieszych i rowerzystów w Gateshead (północna Anglia) / opracował Stanisław Gawroński // Inżynieria i Budownictwo. – 2002, nr 3-4, s. 216-217

Kładki dla pieszych jako punkty orientacyjne na autostradzie / Jan Biliszczuk, Czesław Machelski, Jerzy Onysyk, Mieczysław Węgrzyniak, Przemysław Prabucki // Inżynieria i Budownictwo. – 2001, nr 11,
s. 643-648

Kładka dla pieszych o stalowej konstrukcji podwieszonej w Kielcach / Jan Biliszczuk, Czesław Machelski, Jerzy Onysyk, Krzysztof Sadowski, Jacek Szczepański // i Budownictwo. – 2001, nr 9, s. 498-501

Kłopotliwa historia nowego mostu dla pieszych Pont Solferino w centrum Paryża / opracował Stanisław Gawroński // Inżynieria i Budownictwo. – 2001, nr 8, s. 479-480

107 lat żelbetowej kładki łukowej M. Thulliego we Lwowie / Sławomir Karaś // Inżynieria i Budownictwo.
– 2001, nr 7, s. 425-426

Most Milenijny dla ruchu pieszego w centrum Londynu – zamknięty w dniu otwarcia / opracował Stanisław Gawroński // Inżynieria i Budownictwo. – 2001, nr 6, s. 366

Podwieszona kładka dla pieszych nad ulicą Wilczą w Szczecinie / Krzysztof Żółtowski // Inżynieria
i Budownictwo. – 2001, nr 5, s. 264-267

Odnowa kładki dla pieszych nad torem kolejki linowej w Krynicy / Jan Biliszczuk, Zygmunt Pater // Inżynieria i Budownictwo. – 2001, nr 1, s. 3-4

Modele geometrii konstrukcji kładki podwieszonej / Krzysztof Sadowski, Czesław Machelski // Inżynieria
i Budownictwo. – 2000, nr 1, s. 7-9

Problemy konstruowania stalowej kładki dla pieszych / Jacek Tarasek // Inżynieria i Budownictwo. – 1998, nr 10, s. 539-541

Nowoczesna konstrukcja kładki dla pieszych / Jacek Tasarek // Inżynieria i Budownictwo. – 1998, nr 8,
s. 432-434

O stalowo-granitowej konstrukcji kładki dla pieszych w Japonii / Jadwiga Wrzesińska // Inżynieria
i Budownictwo. – 1997, nr 5, s. 264

Projekt kładki dla pieszych z drewna klejonego / Jan Biliszczuk, Czesław Machelski, Jerzy Onysyk // Inżynieria i Budownictwo. – 1996, nr 2, s. 174-176

Adaptacja stalowej konstrukcji podwieszenia rurociągów na kładkę dla pieszych / Zbigniew Mańko, Przemysław Jakiel // Inżynieria i Budownictwo. – 1996, nr 1, s. 11-14

Kładka dla pieszych w parku w Sławięcicach / Jan Biliszczuk, Józef Rabiega // Inżynieria i Budownictwo.
– 1995, nr 7-8, s. 357-360

Materiały Budowlane

Ocena właściwości dynamicznych kładki dla pieszych po zamontowaniu tłumików masowych / Michał Jukowski, Bartosz Skulski // Materiały Budowlane. – 2022, nr 4, s. 86-88

Identyfikacja właściwości statycznych i dynamicznych zwodzonej kładki dla pieszych na wyspę Ołowiankę w Gdańsku / Krzysztof Żółtowski, Anna Banaś, Maciej Malinowski, Mikołaj Binczyk // Materiały Budowlane. – 2017, nr 10, s. 115-117

Kształtowanie geometrii kładki dla pieszych typu helix / Michał Gałuszka, Michał Betlej, Henryk Ciurej // Materiały Budowlane. – 2017, nr 7, s. 68-70

Zwodzona kładka dla pieszych na wyspę Ołowiankę w Gdańsku – analizy dynamiczne z wykorzystaniem modelu numerycznego MES / Krzysztof Żółtowski, Mikołaj Binczyk // Materiały Budowlane. – 2017, nr 6,
s. 74-77

Monitorowanie odkształceń kładki dla pieszych za pomocą światłowodów FBG / Janusz Juraszek, Arkadiusz Grzywa // Materiały Budowlane. – 2017, nr 5, s. 31-32

Projekt i analizy obliczeniowe kładki dla pieszych przez rzekę Motławę w Gdańsku / Agata Brzezińska, Adam Nadolny, Krystian Majocha, Mikołaj Miśkiewicz // Materiały Budowlane. – 2016, nr 11, s. 156-158

Nietypowa analiza numeryczna pomostu kompozytowej kładki typu honeycomb / Henryk Ciurej, Piotr Gwoździewicz // Materiały Budowlane. – 2015, nr 11, s. 229-231

Próbne obciążenie kompozytowej kładki pieszo-rowerowej / Jacek Chróścielewski, Mikołaj Miśkiewicz // Materiały Budowlane. – 2015, nr 7, s. 92-93

Badania doświadczalne segmentu walidacyjnego kompozytowej kładki pieszo-rowerowej / Jacek Chróścielewski, Mikołaj Miśkiewicz, Łukarz Pyrzowski, Magdalena Rucka, Tomasz Ferenc // Materiały Budowlane. – 2015, nr 4, s. 72-73

Kompozytowa kładka pieszo-rowerowa o konstrukcji przekładkowej / Jacek Chróścielewski, Marian Klasztorny, Krzysztof Wilde, Roman Romanowski // Materiały Budowlane. – 2014, nr 7, s. 40-41

Pierwsza w Polsce kładka o konstrukcji wstęgowej z betonu sprężonego / Andrzej Krupa, Roman Rogowski // Materiały Budowlane. – 2013, nr 4, s. 70-71

Nowoczesne obiekty mostowe o konstrukcji drewnianej / Grażyna Łagoda, Marek Łagoda // Materiały Budowlane. – 2010, nr 7, s. 2-4

Most dla pieszych, z drewna klejonego, o konstrukcji podwieszonej / Arkadiusz Madaj, Krzysztof Pokorski, Łukasz Szuba // Materiały Budowlane. – 2010, nr 7, s. 5-7

Konstruowanie kładek dla pieszych z drewna klejonego zgodnie z eurokodami / Jerzy Howis, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane. – 2009, nr 7, s. 40-43

Kładka pieszo-rowerowa w rejonie placu Orląt Lwowskich we Wrocławiu / Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk, Joanna Styrylska, Tomasz Boniecki, Wojciech Barcik, Mariusz Sułkowski // Materiały Budowlane. – 2009,
nr 7, s. 50-51, 53

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Budowa kładek dla pieszych z zastosowaniem technologii płyt GRP / Kamil Cepek // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. – 2021, nr 5, s. 74-76

Przegląd Budowlany

Analizy dynamiczne w projektowaniu kładek dla pieszych / Marek Pańtak // Przegląd Budowlany. – 2015, nr 6, s. 78-82

Wybrane problemy w realizacji konstrukcji wstęgowej z betonu sprężonego na podstawie kładki pieszo-jezdnej w miejscowości Lubień / Bogusław Markocki, Stanisław Makar, Roman Rogowski // Przegląd Budowlany. – 2013, nr 1, s. 40-45

Świat Szkła

Szkło w konstrukcjach mostowych / Beata Stankiewicz // Świat Szkła. – 2013, nr 7-8, s. 12-15

Niezwykła kładka dla pieszych w paryskiej La Defense / Beata Stankiewicz // Świat Szkła. – 2011, nr 10,
s. 20-22

Szklany chodnik w Lizbonie / Zbigniew Cywiński // Świat Szkła. – 2011, nr 7-8, s. 10-11

Wiadomości Projektanta Budownictwa

Propozycja kratowych kładek dla pieszych z kształtowników zamkniętych / Tomasz Kaczmarek, Grzegorz Frej // Wiadomości Projektanta Budownictwa. – 2011, nr 2, s. 21-24