Nowości w zbiorach – 2017-11-28

1. Kapitał ludzki w polityce regionalnej, I. Jaźwiński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017

2. Finansowe aspekty rozwoju regionalnej przedsiębiorczości, M. Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016

3. Marketing : podręcznik akademicki, E. Michalski, Wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

4. Bankowość : instytucje, operacje, zarządzanie,  M. Iwanicz-Drozdowska, W. L. Jaworski, A. Szelągowska, Z. Zawadzka, Poltext, 2013

5. Zarządzanie zasobami ludzkimi : wybrane aspekty, red. nauk. M. Tomczak, B. Krawczyk-Bryłka, Difin, 2017

6. Prawo pracy : zarys wykładu, (red.) H. Szurgacz, Z. Kubot, T. Kuczyński, A. Tomanek, Wyd. 5, Difin, 2017

7. Migracje międzynarodowe i ekspatriacja : perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa, red. nauk. S. Przytuła, Difin, 2017

8. Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych, S. Olko, CeDeWu, 2017

9. Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej, R. Gawłowski, P. Machalski, K. Makowski, CeDeWu, 2017

10. Bankowość osobista : personal banking, premium banking, R. Płókarz, CeDeWu, 2017

11. Analiza finansowa przedsiębiorstwa : ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, F. Bławat, E. Drajska, P. Figura, M. Gawrycka, T. Korol, B. Prusak, CeDeWu, 2017

12. Rzymskie prawo prywatne : kompendium, A. Dębiński, Wyd. 6, Wolters Kluwer Polska, 2017

13. Prawo finansowe : prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe, M. Bitner
i in., Wolters Kluwer Polska, 2017

14. Zarys finansów publicznych i prawa finansowego,  red. nauk. W. Wójtowicz, Wyd. 8, Wolters Kluwer Polska, 2017