Nowości w zbiorach – 2017-11-21

1. Azbest w budynkach, A. Obmiński, Instytut Techniki Budowlanej, 2017

2. Bezpieczeństwo pożarowe budowlanych konstrukcji metalowych, M. Gwóźdź, M. Suchodoła, Politechnika Krakowska, 2016

3. Zabezpieczenia i izolacje. Z. 11, Pokrycia dachowe z dachówek ceramicznych i cementowych, Nazwa serii: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Numer w serii: C11/2017, B. Francke, Instytut Techniki Budowlanej, 2017

4. Zabezpieczenia i izolacje. Z. 12, Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych, Nazwa serii: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Numer w serii: C12/2017, B. Francke, Instytut Techniki Budowlanej, 2017

5. Kreatywność językowa w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów, K. Burska, B. Cieśla,
K. Jachimowska, B. Kudra, Uniwersytet Łódzki, 2016

6. Metody i instrumenty rozwoju lokalnego LEADER RLKS. Innowacje społeczne, K. Zajda, Ł. Sykała,
K. Janas, M. Dej, Uniwersytet Łódzki, 2016

7. Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich, K. Cebul, W. Fehler,
R. Podgórzańska, Difin, 2017

8. Mosty wstęgowe, J. Biliszczuk i in., DWE, 2016

9. Ocena stanu technicznego eksploatowanych strunobetonowych dźwigarów dachowych. Wytyczne, Nazwa serii: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB, L. Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, 2017

10. Polska. Raport o konkurencyjności 2017. Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna, red. nauk. M. Weresa, SGH, 2017

11. Proekologiczne zarządzanie w przedsiębiorstwie – współczesne problemy i uwarunkowania,
O. Seroka-Stolka, M. Ingaldi, A. Ociepa-Kubicka, Politechnika Częstochowska, 2016

12. Przestępstwo zgwałcenia. Studium prawnokarne i kryminologiczne, A. Chodorowska, UWM, 2015

13. Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji, M. Jaworowicz, P. Jaworowicz, Difin, 2017

14. Sprawozdawczość i analiza finansowa, J. Dyktus, M. Gaertner, B. Malik, Difin, 2017

15. Strategie życiowe młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim, P. Długosz,  Zakład Wydawniczy “Nomos”, 2017

16. Teoria i praktyka iluminacji obiektów, W. Żagan, R. Krupiński,  Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016

17. Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, G. Mazur, Difin, 2017

18. Wzorce konsumpcji według typów wiejskich gospodarstw domowych w latach 2004-2014, M. Piekut, Difin, 2017

19. Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, M. Bartosik-Purgat, PWN, 2017

20. Zarządzanie łańcuchem dostaw w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, red. K. Rutkowski, SGH, 2016