Nowości w zbiorach – 2018-01-30

1.  Warmińsko-mazurski biuletyn konserwatorski, red. I. Liżewska, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2014

 

2. Jak twój głos może uratować twój las ? : przewodnik po planie urządzania lasu, A. Sowa-Smoleń,
P. Pawlaczyk, Fundacja Dziedzictwa Przyrodniczego; Fundacja WWF Polska, 2015

3. Superfreakonomia : globalne ochłodzenie, patriotyczne prostytutki i dlaczego zamachowcy-samobójcy powinni wykupić polisę na życie, S. D. Levitt, S. J. Dubner, Znak Litera Nova-Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011

4. Podręcznik wdrażania modelu współpracy instytucji z obszaru pomocy i integracji społecznej
oraz rynku pracy : problemy i zasoby społeczne, diagnoza, mapa interaktywna, strategie działania
,
red. nauk. M. Szyszka , A. Wąsiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji, 2014

5. W lustrze mediów : wizerunki wybranych subkultur, grup społecznych i zawodowych,
M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012

6. Zarys nukleoniki, red. nauk. L. Dobrzyński, Wydawnictwo Naukowe PWN;  NCBJ, cop. 2017