Nowości w zbiorach – 2018-02-01

1. Polichromie krużganków zamku w Lidzbarku Warmińskim, M. Kozarzewski, R. Żankowski,
A. Szweda, Muzeum Warmii i Mazur, 2016

2. Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim : dzieje budowlane i problemy konserwatorskie, W. Wółkowski, Muzeum Warmii i Mazur, 2016

3. Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim : perły architektury gotyckiej w Polsce, red. wyd. J. Weihs, Muzeum Warmii i Mazur, 2016

4. Pod lupą konserwatora : wymiana doświadczeń w kontekście rewitalizacji zamku w Lidzbarku Warmińskim = Under the conservator’s magnifying glass : an exchange of experiences about the restoration of the castle in Lidzbark Warmiński : polsko-norweska konferencja w Lidzbarku Warmińskim, 31 marca 2016, red. wyd. J. Weihs, Muzeum Warmii i Mazur, 2016