Nowości w zbiorach – 2017-12-21

1. Domy jednorodzinne : przewodnik do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego,
M. Siewczyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017

2. Ubezpieczenia, red. nauk. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Wyd. 2, zm., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2018

3. Źródła światła, A. Wiśniewski, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Centralny Ośrodek Szkolenia
i Wydawnictw, 2013

4. Administracja samorządowa w teorii i praktyce, K. Gawkowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017

5. Inteligentne budynki – informacja i bezpieczeństwo, red. J. Mikulik, Wydawnictwo Libron, 2016