Nowości w zbiorach – 2018-04-30

1. Bankowość centralna w globalnej gospodarce światowej, I. Pyka, A. Nocoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017


2. Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania, J. Kirenko, M. Boczkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017

3. Droga do pracy : proaktywne radzenie sobie a poszukiwanie zatrudnienia i adaptacja do nowego miejsca pracy, K. Ślebarska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017

4. Innowacje i przedsiębiorczość : ujęcie makro- i mikroekonomicznered. nauk. A. Francik, V. Maráková,
K. Szczepańska-Woszczyna,
 Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, 2016

5. Logistyka społeczna : teoria i zastosowanie, J. Szołtysek, A. Sadowski, M. Kalisiak-Mędelska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016

6. Podstawowe metody statystyczne analizy bezrobocia, K. Sadowski, Wydawnictwa Drugie, 2017

7. Rynek zabezpieczeń finansowych i produktów ubezpieczeniowych w kontekście działalności biur podróży, M. Maliszewska, P. Kociszewski, K. Łopaciński, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, 2017

8. Wartość pracy w percepcji młodzieży stojącej u progu kariery zawodowej, D. Wosik-Kawala,
E. Sarzyńska-Mazurek, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017

 

 

9. Wybrane kategorie problemów społecznych : wprowadzenie = Chosen categories of social problems : introduction, red. B. Szluz, M. Bozacka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017