Nowości w zbiorach – 2018-04-27

1. Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, E. Jantoń-Drozdowska,
A. Mikołajewicz-Woźniak,
 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017

2. Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznejM. Arczewska, Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2017

3. Finanse osobiste : planowanie ochrony ubezpieczeniowej, M. Kawiński, Wyd. 1 (dodruk), Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2017

4. Innowacje w działalności gospodarczej : ujęcie mezo i mikro : praca zbiorowared. nauk. W. Wiszniewski, E. Głodziński, S. Marciniak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017

5. Innowacyjność i innowacje : podstawy, uwarunkowania i rozwijanieZ. Kłos, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017

 

6. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej : samorząd terytorialny a rynki pracyred. B. Ćwiertniak, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2016

7. Nowoczesne systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001:2015, A. Pacana, D. Stadnicka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017

8. O przemarzaniu gruntu w Polsce = Seasonal ground freezing in PolandJ. Antoni Żurański,
T. Godlewski,
 Instytut Techniki Budowlanej, 2017

9. Podstawy zarządzania jakością, K. Szczepańska, Wyd. 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017

10. Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami, P. Kubicki, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa, 2017

11. Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych : wnioski dla Polski, Z. Zimny, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2017

12. Przewodnik bankiera : vademecum wiedzy o bankowości, E. Gostomski, L. Fiedziuk, M. Śliwińska,
Wyd. 3 popr., Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji, 2017

13. Roboty instalacyjne sanitarne. Z. 2, Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, S. Pykacz, Instytut Techniki Budowlanej, 2017

14. Rozwój klastrów i metody ewaluacji, M. Anna Weresa, A. Michał Kowalski, E. Barbara Sieńko-Kułakowska, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa, 2017

15. Samozatrudnienie konieczność czy wybór przedsiębiorczychred. nauk. M. Skrzek-Lubasińska,
R. Sobiecki,
 Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2017

16. Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej : szanse i zagrożenia, M. Gawrycka, J. Ziętarski,
M. Maier,
 Difin, 2018

17. System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia, G. Pietrek, Warszawa, Difin, 2018

18. Współczesna logistyka, A. Szymonik, I. Nowak, Difin, 2018

19. Zasady projektowania budynków energooszczędnych, K. Pawłowski, Grupa Medium, 2017

20. Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawnością, red. B. Trochimiak,
M. Wolan-Nowakowska,
 Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017