Nowości w zbiorach – 2018-04-26

1. Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce, M. Capiga, G. Szustak, Ł. Szewczyk, CeDeWu, 2017

2. Cyberbezpieczeństwo dzieci : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa,
red. nauk. M. Górka,
 Difin, 2017

3. Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995-2013, S. Kuźmar, Difin, 2017

4. Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie : instrumenty, mechanizmy, efektyJ. Błach, Wydawnictwo
C.H. Beck, 2018

5. Innowacje w biznesie, red. nauk. A. Styś, A. Dejnaka, Difin, 2018

6. Katastrofy budowlane, J. Szer, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

7. Koncepcja organu administracji niezespolonej jako terenowego organu administracji rządowej,
J. Maćkowiak,
 Difin, 2017

8. Krajowy system innowacji w Polsce, A. Świadek, CeDeWu, 2017

9. Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej, A. Szymonik, D. Chudzik, Difin, 2018

10. Marketing : wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku, A. Mazurkiewicz-Pizło, W. Pizło, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

11. Młodzi emigranci polscy pracujący w Wielkiej Brytanii : adaptacja zawodowa a poczucie szczęścia,
R. Krawczyk, Difin, 2017

12. Mosty : przemiany w projektowaniu i technologiach budowy : Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe, Wrocław, 28-29 listopada 2017red. J. Biliszczuk, J. Onysyk, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017

13. Poszerzanie mostów, W. Radomski, A. Kasprzak, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

14. Przestępczość gospodarcza : istota zjawiska : zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze
i metody działania sprawców
,
 red. nauk. P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański,
Wydawnictwo C.H. Beck, 2018

15. Public relations : wizerunek, reputacja, tożsamość, W. Budzyński, Wydawnictwo Poltext, 2018

16. Strategie inwestycyjne, R. Jóźwicki, Wyd. 3, CeDeWu, 2018

17. Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, J. Jaworski, Wyd. 2 zm., CeDeWu, 2017

18. Termomodernizacja budynków, K. Kasperkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

19. Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw : przywództwo, marketing, budżet,
R. Drewniak, A. Goździewska-Nowicka, I. Posadzińska, G. Voss,
 CeDeWu, 2017

20. Uzależnienia behawioralne, I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018